LEGISLAŢIE ADMITERE

Descarcă metodologia de admitere

» Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în anul universitar 2024-2025

» Carta universitară

» LEGEA nr. 199/2023 - Legea învăţământului superior

» LEGEA nr. 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare

» LEGEA nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durată

» H.G. nr. 1004 din 10 septembrie 2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul universitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

» H.G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

» H.G. nr. 650 din 3 august 2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 - 6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2023 - 2024

» H.G. nr. 651 din 3 august 2023 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind aprobarea domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023 - 2024

» ORDIN comun: Ordin MEN nr. 3900/2017 din 16 mai 2017, Ordin MAE nr. A10/2046 din 26 mai 2017, Ordin MRP nr. C/129 din 7 iunie 2017 privind aprobarea Metodologiei de şcolarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018

» ORDIN nr. 4151/2020 din 24 aprilie 2020 privind modificarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.473/2017

» ORDIN nr. 3199/2021 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.102/2016

» ORDIN nr. 3102/2022 din 8 februarie 2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat

» Notă de informare privind protecţia datelor personale - admitere, prima înmatriculare

» Notă de informare privind protecţia datelor personale - reînmatriculare, act adiţional

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +