prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Studenţi » Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră - Documente şi structurăCentrul de consiliere şi orientare în carieră
- Documente şi structură -

Conform hotărârii Senatului USV Iaşi nr. 8, din 16.09.2005, în cadrul USV Iaşi fiinţează Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.), fiind continuatorul activităţii Departamentului de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasamentului pe piaţa muncii a absovenţilor, înfiinţat în anul 2000.

Pagină de facebook:
www.facebook.com/uaiasi.ccoc


Comisia CCOC USV Iaşi

Membri Funcţie Telefon Email
Conf. dr. Dan BODESCU Director 0232 407.509 dbodescu@uaiasi.ro
Prof. dr. Mihai STANCIU Prof. Stiinţele Educaţiei 0232 407.465 stanciuped@yahoo.fr
Ana Maria BORTĂ Psiholog 0232 407.538 consiliere@uaiasi.ro
Diana Gabriela STAMATI Psiholog 0232 407.538 consiliere@uaiasi.ro
Marinela TĂTĂRĂŞANU Psiholog 0232 407.538 consiliere@uaiasi.ro
Asist. dr. Eduard BOGHIŢĂ Reprezentant Facultatea de Agricultură 0232 407.518 ediboghita@uaiasi.ro
Şef lucr. dr. Ciprian CHIRUŢĂ Reprezentant Facultatea de Horticultură 0232 407.437 kyru@uaiasi.ro
Asist. dr. Roxana Nicoleta RAŢU Reprezentant Facultatea de Ingineria
Resurselor Animale şi Alimentare
0232 407.592 roxana.ratu@gmail.com
Asist. dr. Răzvan Nicolae MĂLĂNCUŞ Reprezentant Facultatea de Medicină Veterinară 0232 407.376 razvanmalancus@uaiasi.ro


Organigrama

- Organigrama CCOC

Ghiduri

- Ghid de bune practici privind activitatea de incluziune şi echitate
- Ghid de inserţie pe piaţa muncii (WORK-INSERT)

Legislaţie

- Ordin nr. 650 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România

Atribuţiile centrelor

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (C.C.O.C.) de la nivelul universităţii:

 • » coordonează activitatea centrelor de consiliere de la facultăţi;
 • » promovează oferta educaţională a USV Iaşi;
 • » afişează pe site-ul universităţii informaţii utile privind structura universităţii, domeniile şi specializările de studiu, regulile de admitere, promovare şi finalizare a studiilor;
 • » desfăşoară o permanentă activitate de consiliere, atât pentru alegerea rutei de studii, cât şi pentru găsirea de locuri de muncă adecvate pregătirii şi cerinţelor angajatorilor;
 • » organizează întălniri periodice între studenţi şi întreprinzători/oameni de afaceri, posibili angajatori;
 • » aduce la cunoştinţă absolvenţilor ofertele de locuri de muncă prin afişare în afişierele facultăţilor şi pe pagina web a universităţii;
 • » identifică şi contactează posibili furnizori de locuri de muncă;
 • » alte activităţi în sprijinul parcurgerii cu succes a etapelor de pregătire universitară.

Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră de la nivelul facultăţilor:

 • » contribuie la elaborarea ghidului de studii pentru studenţii anului I;
 • » organizează întâlniri cu studenţii anului I, pe specializări, pentru detalierea şi explicarea conţinutului ghidului de studii;
 • » desfăşoară o permanentă activitate de consiliere a studenţilor pentru alegerea pachetelor de studii, a temelor de diploma;
 • » prezintă competenţele ce le pot obţine prin parcurgerea unei anumite rute de studii;
 • » oferă consultanţă pe probleme sociale, culturale etc. din timpul studiilor universitare;
 • » oferă informaţii cu privire la posibilităţile de angajare după finalizarea studiilor;
 • » se preocupă pentru găsirea de locuri de muncă adecvate specializării urmate;
 • » alte activităţi în sprijinul parcurgerii cu succes a etapelor de pregătire universitară.


Activitatea centrelor

În perioada de când fiinţează, Centrele de Consiliere şi Orientare în Carieră au creat posibilitatea unui dialog permanent cu studenţii, le-au înmânat şi discutat cu aceştia ghidul de studii, condiţiile sociale şi de pregătire, drepturile şi obigaţiile ce le revin, în vederea debutului cu succes în ciclul I de studii universitare.

USV Iaşi este partener şi beneficiar în două proiecte naţionale:

1. APM (Absolvenţi şi piaţa muncii)
 
2. INSERT (Managementul corelării sistemului de învăţământ cu piaţa muncii)
  www.insert-student.ro


Chestionare propuse de USV

Chestionarele se completează doar de către ABSOLVENŢI!
 • Chestionarul pentru Absolvenţi va fi completat la ridicarea diplomei de licenţă/inginer, master sau doctor de către absolvenţii licenţiaţi (au situaţia generală a anilor de studii încheiată şi au susţinut examenul de finalizare a studiilor de licenţă, master, respectiv doctorat).

  Scopul completării chestionarului este: ridicarea diplomei de licenţă/inginer, master sau doctor de către absolvenţii licenţiaţi.

  În completarea chestionarului vă rugăm să introduceţi o adresă de email validă pentru a primi avizul.
  După primirea avizului pe email, absolvenţii se pot prezenta la Biroul Acte de Studii pentru ridicarea documentelor.

  În cazul în care nu aţi primit avizul pe adresa de email menţionată în chestionar, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon:
  » Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră: 0232.407.538
  » Birou Acte de Studii: 0232.407.368

 • Chestionarul pentru Alumni va fi completat doar de către foştii absolvenţi (promoţiile anterioare, inclusiv 2016).
  Scopul completării chestionarului este: îmbunătăţirea calităţii procesului didactic şi adaptarea programelor de studii cu piaţa forţei de muncă.
Vă mulţumim!

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook