STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă metodologia de admitere

Număr de locuri

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.


Înscrierea candidaţilor

Admiterea va avea loc în luna iulie 2024. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2024.

În perioada  29.04.2024 - 18.07.2024  este deschisă platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 8–19 iulie 2024, iar pentru sesiunea din toamnă, 2–5 septembrie 2024.

Programul de lucru pentru înscriere este:
• 08:00 - 16:00 de luni până vineri
• 09:00 - 13:00 pentru sâmbătă şi duminică.

Afişarea rezultatelor va avea loc în data de 19 iulie 2024, respectiv 6 septembrie 2024.


Repartizarea locurilor

» Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi «

Domeniu Specializare Domenii
prioritare
Absolvenţi licee rural Rromi Candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie sociala Candidaţi cu cerinţe edicaţionale speciale / dizabilitaţi Locuri destinate formarii cadrelor didactice Români de pretutindeni
buget taxă buget taxă buget buget buget buget cu bursă fără bursă cu taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 105 30 6 2 2 3 1 1 4 3 1
Montanologie 23
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
28
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 62 15 1 1 1 0 0 0 3 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 52 20 1 1 1 0 0 0 5 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului 52
Biologie Biologie 23 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Total Agricultură 345 70 8 4 5 3 1 1 13 9 5
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 44 25 2 1 1 1 1 0 3 2 1
Peisagistică 36
Ingineria mediului Ingineria mediului 20 10 0 0 1 0 0 0 2 2 1
Biotehnologii Biotehnologii agricole 20 10 0 0 1 0 0 0 1 2 1
Total Horticultură 120 45 2 1 3 1 1 0 6 6 3
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 31 10 2 2 1 2 1 0 3 2 1
Piscicultură şi acvacultură 20
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 43 20 1 1 1 0 0 0 3 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 43 20 1 0 1 0 0 0 3 2 1
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 137 50 4 3 3 2 1 0 9 6 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 100 30 4 2 4 4 1 0 10 9 3
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 77 0 0 0 0 0 0 - - -
Total Medicină Veterinară 100 107 4 2 4 4 1 0 10 9 3
TOTAL GENERAL 702 272 18 10 15 10 4 1 38 30 14
 

După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei în perioada 20–24 iulie 2024, respectiv 6-10 septembrie 2024.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare: 08:00 - 16:00.

Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +