STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Număr de locuri

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2022. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2022.

În perioada 2 mai - 3 iunie 2022 este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor în sesiunea iulie va fi 11-22 iulie 2022, iar pentru sesiunea din septembrie este 5-8 septembrie 2022.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (21 iulie, respectiv 7 septembrie)

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 23 iulie 2022, respectiv pe 9 septembrie 2022.

» Tabel general cu numărul de locuri la admitere pe domenii şi specializări pentru studiile universitare de licenţă 2022/2023


Români - Domenii prioritare de dezvoltare
Domeniu Specializare Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 100 30
Montanologie 20
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
25
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 62 15
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 50 20
Protecţia consumatorului şi a mediului 50
Biologie Biologie 20 5
Total Agricultură 327+2*+3** 70
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 40 25
Peisagistică 30
Ingineria mediului Ingineria mediului 21 10
Biotehnologii Biotehnologii agricole 20 10
Total Horticultură 111+1*+1** 45
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 30 10
Piscicultură şi acvacultură 20
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 41 20
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 42 20
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
133+1*+2** 50
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 96+1*+4** 30
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 50
Total Medicină Veterinară 96+1*+4** 80
TOTAL GENERAL 667+5*+10** 245

  * locuri pentru rromi
** locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială


Români - Absolventi de licee din mediul rural
Domeniu Specializare Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 6 2
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 1 1
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 1 1
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 0 0
Total Agricultură 8 4
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 2 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 0 0
Biotehnologii Biotehnologii agricole 0 0
Total Horticultură 2 1
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 2 2
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 1 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
4 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 4 2
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 0
Total Medicină Veterinară 4 2
TOTAL GENERAL 18 10

Români de pretutindeni
Domeniu Specializare cu bursă fără bursă cu taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 2 3 1
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 1 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 2 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 0 0 0
Total Agricultură 5 9 5
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 1 2 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 0 2 1
Biotehnologii Biotehnologii agricole 1 2 1
Total Horticultură 2 6 3
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 1 2 1
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 1 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 2 1
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
3 6 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 3 9 3
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 0 0
Total Medicină Veterinară 3 9 3
TOTAL GENERAL 13 30 14

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +