STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Cifre de şcolarizare

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2021. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2021.

Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 12-23 iulie 2021, iar pentru sesiunea din septembrie candidaţii se pot înscrie în perioada 6-9 septembrie 2021.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (22 iulie 2021, respectiv 8 septembrie 2021)

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 24 iulie 2021, respectiv pe 10 septembrie 2021.


Locuri pentru români
Domeniu Specializare Domenii prioritare Absolvenţi licee rural
Buget Taxă Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 140 33 6 2
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 55 18 1 1
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 92 23 1 1
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 20 5 - -
Total Agricultură 307+1*+3** 79 8 4
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 87 27 2 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 28 11 - -
Biotehnologii Biotehnologii agricole 24 11 - -
Total Horticultură 139+1*+1** 49 2 1
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 55 13 2 2
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 49 22 1 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 48 21 1 -
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
152+1*+2** 56 4 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 111+1*+4* 35 4 2
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 50 - -
Total Medicină Veterinară 111+1*+4** 85 4 2
TOTAL GENERAL 709+4*+10** 269 18 10
* - locuri pentru rromi
** - locuri pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială


Locuri pentru românii de pretutindeni
Domeniu Specializare Nr. locuri
cu bursă fără bursă cu taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 2 3 1
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 1 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 2 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie - - -
Total Agricultură 5 9 5
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 1 2 1
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului - 2 1
Biotehnologii Biotehnologii agricole 1 2 1
Total Horticultură 2 6 3
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 1 2 1
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 1 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 2 1
Total Zootehnie 3 6 3
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 3 9 3
Medicină veterinară (limba engleză) - - -
Total Medicină Veterinară 3 9 3
TOTAL 13 30 14


Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +