STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă metodologia de admitere

Număr de locuri

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor pentru sesiunea din septembrie este 5-8 septembrie 2022.

Platforma pentru înscrierea online se închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (7 septembrie).
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 9 septembrie 2022.


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din toamnă este 9-12 septembrie 2022.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 - 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 - 12:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.


Domeniu Specializare Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 12 21
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 7 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 8 10
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 5 5
Total Agricultură 32 38
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 16 24
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 5 10
Biotehnologii Biotehnologii agricole 8 10
Total Horticultură 29 44
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 8 28
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 8 20
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 7 20
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
23 68
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 6 10
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 0
Total Medicină Veterinară 6 10
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural 2 0
Locuri pentru rromi 4 0
Locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială 7 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă 23 0
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă 0 12
TOTAL GENERAL 126 172

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +