STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă metodologia de admitere

Număr de locuri

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Admiterea va avea loc în luna iulie 2023. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2023.

În perioada 2 mai - 30 iunie 2023 este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor este 10-21 iulie 2023, iar pentru sesiunea din septembrie este 4-7 septembrie 2023.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (20 iulie 2023, respectiv 6 septembrie 2023).
Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 22 iulie 2023, respectiv 8 septembrie 2023.


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din iulie este 22-26 iulie 2023, iar pentru sesiunea din toamnă este 8-12 septembrie 2023.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 - 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 - 12:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.


Domeniu Specializare Români Români de pretutindeni
Domenii prioritare Absolvenţi licee rural cu bursă fără bursă cu taxă
Buget Taxă Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 84 30 6 2 2 3 1
Montanologie 20
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
25
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 50 15 1 1 1 3 2
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 44 20 1 1 2 3 2
Protecţia consumatorului şi a mediului 42
Biologie Biologie 20 5 - - - - -
Total Agricultură 285+1*+3** 70 5
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 45 25 2 1 1 2 1
Peisagistică 37
Ingineria mediului Ingineria mediului 26 10 - - - - 2
Biotehnologii Biotehnologii agricole 21 10 - - - 1 2
Total Horticultură 129+1*+1** 45  2
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 40 10 2 2 1 2 1
Piscicultură şi acvacultură 10
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 45 20 1 1 1 2 1
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 44 20 1 - 1 2 1
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
139+1*+2** 50  4
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 95+1*+4** 30 4 2 3 9 3
Medicină veterinară
(limba engleză)
- 50 - - - - -
Total Medicină Veterinară 95+1*+4* 80  4  3
TOTAL GENERAL 648+4*+10** 245  18 10   13 30  14 
  * - locuri pentru rromi
** - locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +