Număr de locuri


» Locuri repartizate pentru admiterea la doctorat 2022


Nr. Conducător de doctorat Specializarea Nr. locuri
F FR T
Domeniul Agricultură
1. Prof. dr. Teodor Robu Fitotehnie 1 1 0
2. Prof. dr. Gerard Jităreanu Agrotehnică 1 1 0
3. Prof. dr. Costică Ailincăi 0 1 0
4. Prof. dr. Vasile Vîntu Producerea şi păstrarea furajelor 1 0 0
5. Prof. dr. Costel Samuil 0 0 0
6. Prof. dr. Bucur Daniel Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare 1 0 0
7. Prof. dr.
Doina Carmenica Jităreanu
Fiziologia plantelor 1 0 0
8. Prof. dr. Ulea Eugen Fitopatologie 0 2 0
9. Prof. dr. Ţenu Ioan Mecanizarea agriculturii 0 1 0
10. Prof. dr. Culiţă Sîrbu Botanică 1 0 0
11. Dr. ing. Danela Murariu Genetică şi ameliorare 0 1 0
Total Agricultură 6 7 0
Domeniul IMADR
12. Prof. dr. Stejărel Brezuleanu Management. Managementul fermei 0 0 0
13. Prof. dr. Ştefan Gavril Economie rurală 1 0 0
14. Prof. dr. Elena Leonte Marketing 0 0 0
15. Prof. dr. Carmen-Luiza Costuleanu Management financiar contabil în agricultură. Managementul mediului 0 1 0
16. Prof. dr. George Ungureanu Management în agricultură. Marketing. Dezvoltare rurală 0 1 0
Total IMADR 1 2 0
Domeniul Horticultură
17. Prof. dr. Mihai Tălmaciu Protecţia plantelor 1 1 2
18. Prof. dr. Valeriu V. Cotea Viticultură şi oenologie 1 1 0
19. Prof. dr. Liliana Rotaru 0 0 0
20. Prof. dr. Liviu-Mihai Irimia 1 0 0
21. Prof. dr. Lucia Draghia Floricultură 1 1 0
22. Prof. dr. Neculai Munteanu Legumicultură 0 0 0
23. Prof. dr. Vasile Stoleru 1 1 0
24. Prof. dr. Mihai Istrate Pomicultură 0 1 0
Total Horticultură 5 5 2
Domeniul Zootehnie
25. Prof. dr. Ioan-Mircea Pop Alimentaţia animalelor 1 1 0
26. Prof. dr. Benone Păsărin Tehnologia exploatării suinelor
Tehnică piscicolă
1 1 0
27. Prof. dr.
Paul-Corneliu Boişteanu
Tehnologia produselor animaliere
Fiziologia animalelor
1 2 0
28. Prof. dr. Ioan Gîlcă Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor 0 0 0
29. Prof. dr. Vasile Maciuc 1 1 0
30. Prof. dr. Şteofil Creangă Genetică 0 1 0
31. Prof. dr.
Marius-Giorgi Usturoi
Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană 0 0 0
32. Prof. dr. Constantin Pascal Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor 0 1 0
33. Prof. dr. Daniel Simeanu Nutriţie 1 0 0
Total Zootehnie 5 7 0
Domeniul Medicină Veterinară
34. Prof. dr. Vasile Vulpe Semiologie şi patologie medicală 2 1 0
35. Prof. dr. Solcan Gheorghe 2 0 0
36. Prof. dr. Dan Drugociu Obstetrică şi andrologie veterinară 0 1 0
37. Prof. dr. Gheorghe Savuţa Boli infecţioase 1 0 0
38. Prof. dr. Elena Velescu 0 0 0
39. Prof. dr. Liviu-Dan Miron Parazitologie
şi boli parazitare
1 0 0
40. Conf. dr. Olimpia Iacob 0 1 0
41. Prof. dr. Carmen Solcan Morfologie 1 0 0
42. Prof. dr. Mihai Carp-Cărare Microbiologie-Imunologie 0 0 0
43. Prof. dr. Mihai Mareş 1 1 0
Total Medicină Veterinară 8 4 0
TOTAL UNIVERSITATE 25 25 2


Relaţii suplimentare


Secretariat CSUD
Secretar Ing. Carmencita Vîntu
Telefon: 0232 407.410 sau 0232 407.390
E-mail: secr_did@uaiasi.ro

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +