Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Număr de locuri

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Admiterea va avea loc în luna iulie 2021. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2021.

Perioada de înscriere pentru admiterea din iulie va fi 5-15 iulie 2021, iar pentru sesiunea din septembrie 6-9 septembrie 2021.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (14 iulie 2021, respectiv 8 septembrie 2021)

Admiterea candidaţilor la master se va face prin concurs, criteriile de departajare fiind:
a. proba de interviu/test online, cu aprecierea prin "admis" sau "respins", în data de 16 iulie 2021, respectiv 10 septembrie 2021
b. rezultatele obţinute la examenul de finalizare a studiilor de licenţă

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 16 iulie 2021, respectiv pe 10 septembrie 2021.


1. Cifre de şcolarizare pentru români - domenii prioritare
Domeniul Programul de studii
universitare de masterat
Nr. locuri
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 90 25
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii 15 5
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 60 25
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 65 20
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 229+1* 75
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 119 25
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 119 25
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 120 15
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 120 15
TOTAL GENERAL 468+2* 115
* - locuri pentru rromi

2. Cifre de şcolarizare pentru tineri români de pretutindeni
Domeniul Programul de studii
universitare de masterat
Nr. locuri
cu bursă fără bursă cu taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Expertiza şi evaluarea fondului funciar 1 3 1
Managementul şi conservarea solurilor
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Biologie Evaluarea şi conservarea biodiversităţii - - -
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare - 3 -
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole - 3 1
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 1 9 2
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 1 3 1
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 1 3 1
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 1 3 1
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 1 3 1
TOTAL GENERAL 3 15 4
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +