Număr de locuri

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc "diploma de master".

Perioada de înscriere a candidaţilor pentru sesiunea de admitere din septembrie va fi 5-8 septembrie 2022.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile de înscriere (7 septembrie 2022)

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 9 septembrie 2022.


După afişarea rezultatelor

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 lei. Perioada de înmatriculare pentru sesiunea din toamnă este 9-12 septembrie 2022.

Programul orar zilnic pentru înmatriculare este 08:00 - 16:00, cu excepţia zilei de 12 septembrie când programul este 08:00 - 12:00.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.


Repartizarea locurilor la admitere pe domenii şi facultăţi

Domeniul Programul de studii
universitare de masterat
Nr. locuri
buget taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Managementul şi conservarea solurilor 20 18
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii de agricultură ecologică
Ingineria
produselor
alimentare
Expertiză pe filiera produselor alimentare 15 20
Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului
Sisteme avansate de procesare şi controlul calităţii produselor agroalimentare
Inginerie şi
management
în agricultură
şi dezvoltare rurală
Administrarea afacerilor agricole 17 22
Managementul dezvoltării rurale
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Total Agricultură 52 60
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 23 19
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Total Horticultură 23 19
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 17 10
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
Total Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare 17 10
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă 1 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fără bursă 12 0
Locuri pentru români de pretutindeni, cu taxă 0 3
Locuri pentru rromi 4 0
TOTAL GENERAL 109 92
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +