Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Rezultate admitere
studii de licenţă
septembrie 2020


Candidaţi români - Domenii prioritare
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
respinşi
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează afişează afişează
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală afişează afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează
Biologie afişează afişează afişează
Facultatea de Horticultură Horticultură afişează afişează afişează
Ingineria mediului afişează afişează afişează
Biotehnologii afişează afişează -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - afişează afişează
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - afişează afişează
Ingineria produselor alimentare afişează afişează afişează
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară afişează afişează afişează
Medicină veterinară (în limba engleză) - afişează -


Candidaţi români - Absolvenţi de licee din mediul rural
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
respinşi
buget taxă
Facultatea de Agricultură Agronomie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - afişează -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - afişează -


Candidaţi Tineri români de pretutindeni
Facultatea Domeniul Candidaţi admişi Candidaţi
respinşi
cu bursă fără bursă
Facultatea de Agricultură Agronomie afişează - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - afişează -
Biologie - - -
Facultatea de Horticultură Horticultură - - -
Ingineria mediului - - -
Biotehnologii - afişează -
Facultatea de Zootehnie Zootehnie - - -
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală - - -
Ingineria produselor alimentare - afişează -
Facultatea de Medicină Veterinară Medicină veterinară - afişează -


Data şi ora afişării: 10 septembrie, ora 21:20


Candidatul admis la mai multe universităţi/domenii trebuie să opteze pentru aceea/acela la care doreşte să fie subvenţionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele în original în data de 11 septembrie 2020.

Candidaţii declaraţi admişi vor încheia contractul de şcolarizare şi vor achita taxa de înmatriculare pe 11 septembrie 2020.

Candidaţii care s-au înscris online, la încheierea contractului de şcolarizare, au obligaţia de a prezenta dosarul cu acte în original/copie, în funcţie de susţinerea financiară şi locul ocupat, de la buget sau cu taxă.

Repartizarea candidaţilor admişi pe specializări în cadrul aceluiaşi domeniu se face pe baza opţiunii fiecăruia, în limita numărului de locuri şi a formaţiilor de studiu aprobate de Senat.

Neprezentarea dosarului cu actele în original în termenul de mai sus atrage după sine pierderea dreptului de şcolarizare pe locurile subvenţionate de la bugetul de stat.

Un candidat poate fi înmatriculat, în urma admiterii, la cel mult 2 (două) programe de studiu, indiferent de forma de finanţare, ciclul de studii și instituţia la care este înmatriculat, cu excepţia situaţiilor de la art. 9.1.

Pentru fiecare sesiune de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere, atât a celor aflaţi la a doua specializare, şi care nu mai au dreptul la studii subvenţionate de la bugetul de stat, cât şi a celor situaţi sub ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării lor, făcută pe baza criteriilor de admitere, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în data de 11 septembrie 2020.

La cererea de înmatriculare se anexează chitanţa care atestă plata a minimum 25 % din taxa de şcolarizare pentru anul univ. 2020/2021 şi chitanţa pentru plata taxei de înmatriculare, aprobate de Senatul Universităţii.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +