STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Taxa de înscriere

Pentru concursul de admitere 2021 taxa de înscriere va fi cea stabilită de Consiliul de Admnistraţie.


Taxa de înmatriculare

Pentru admiterea în anul universitar 2021-2022 cuantumul taxei de înmatriculare este de 100 lei.


Taxe de studii

Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Pentru anul universitar 2020-2021 sunt valabile următoarele taxe:

Facultatea Domeniul Specializarea Taxa de studiu
Agricultură Agronomie Agricultură 2.800 lei
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Ingineria şi managementul afacerilor agricole 3.000 lei
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.550 lei
Protectia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 2.800 lei
Horticultură Horticultură Horticultură 2.800 lei
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 2.800 lei
Biotehnologii Biotehnologii agricole 2.800 lei
Zootehnie Zootehnie Zootehnie 2.800 lei
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 3.000 lei
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 3.550 lei
Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară 5.000 lei
Medicină veterinară
(în limba engleză)
3.500 €

Observaţie: Taxele de studii se achită in 4 (patru) tranşe.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +