STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Număr de locuri septembrie

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de MEC şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere a candidaţilor pentru admiterea din septembrie va fi 7-10 septembrie 2020.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Domeniu Specializare Nr. locuri
Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 3 10
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 2 10
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 5 10
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 6 5
Total Agricultură 16 35
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 12 5
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 16 5
Biotehnologii Biotehnologii agricole 14 5
Total Horticultură 42 15
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE
Zootehnie Zootehnie - 8
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism - 8
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 8
Total Zootehnie 1 24
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 4 15
Medicină veterinară (limba engleză) - 29
Total Medicină Veterinară - 44
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural - 4
Locuri pentru rromi - -
Locuri pentru tineri români de pretutindeni
(buget cu bursă)
2 -
Locuri pentru tineri români de pretutindeni
(buget fără bursă)
9 -
TOTAL 74 122

Observaţie:
În funcţie de opţiunile candidaţilor, locurile se pot realoca pe domenii şi facultăţi.
Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +