STUDII DE LICENŢĂ

Descarcă broşura facultăţilor

Număr de locuri
septembrie

Admiterea în învăţământul superior agronomic se organizează de Universitate pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei şi a regulamentului propriu. Studiile din învăţământul universitar agronomic se încheie cu examen de licenţă, absolvenţii dobândind titlul de "inginer" în specializarea urmată, respectiv "licenţiat" în medicină veterinară sau biologie.

Perioada de înscriere pentru admiterea din septembrie va fi
6-9 septembrie 2021.

Programul orar zilnic pentru înscriere este 08:00 - 16:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (8 septembrie 2021)

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe data de 10 septembrie 2021.


Domenii prioritare
Domeniu Specializare Domenii prioritare
Buget Taxă
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Agronomie Agricultură 11 30
Montanologie
Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Ingineria şi managementul afacerilor agricole 2 0
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 2 10
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 2 5
Total Agricultură 17 45
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
Horticultură Horticultură 25 5
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 23 5
Biotehnologii Biotehnologii agricole 15 5
Total Horticultură 63 15
FACULTATEA DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ŞI ALIMENTARE
Zootehnie Zootehnie 34 8
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism 3 8
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 3 8
Total Ingineria Resurselor
Animale şi Alimentare
40 24
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară Medicină veterinară 0 0
Medicină veterinară
(limba engleză)
0 0
Total Medicină Veterinară 0 0
Locuri pentru absolvenţi de licee din mediul rural 0 0
Locuri pentru rromi 3 0
Locuri pentru tineri proveniţi din sistemul de protecţie socială 5 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget cu bursă 1 0
Locuri pentru români de pretutindeni, buget fara bursă 27 14
TOTAL GENERAL 156 98

În funcţie de opţiunile candidaţilor, locurile se pot realoca pe domenii şi facultăţi.


Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +