UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020

"Scopul proiectului ROVETEMERG este de a dezvolta un Centru regional de cercetare avansată, capabil să efectueze cercetare interdisciplinară, aplicată și experimentală, privind microorganismele înalt patogene cu potențial de răspândire în masă, bolile infecțioase (re)emergente și rare, rezistența microbiană la medicamente, siguranța microbiologică a alimentelor, rezultatele obținute având menirea de a îmbunătați sănătatea animalelor, omului și mediului, în spiritul conceptului One Health. Implementarea proiectului se va desfașura pe parcursul a 36 de luni și va conduce, printre altele, la îmbunătățirea infrastructurii de la USAMV Iași prin modernizarea și amenajarea unei unități BSL3 (nivel de biosecuritate 3) și a uneia de nivel BSL2, ce vor cuprinde șapte laboratoare, dotate cu echipamente, instrumente și software «state of the art». Centrul va facilita cooperarea dintre universitate, întreprinderi și furnizorii de servicii de sănătate din regiunile de dezvoltare N-E si S-E, regiuni situate de-a lungul frontierei de est a României și implicit a Europei. Totodata, acesta va asigura premisele creșterii calității și diversificării ofertei de servicii inovative, stimulând astfel cererea de inovare din partea agenților economici din zona de est a României și transferul tehnologic activ. Noua infrastructura de cercetare, amenajată și dotată la standarde europene, va atrage în activitatea de CDI tineri cercetători și specialiști de înalta calificare, în special dintre doctoranzi și postdoctoranzi, precum și cercetători din străinătate"

SCOP

Despre proiect

BIOBAZA

ABSL 3

PLATFORMĂ

BSL3

PLATFORMĂ

BSL 2