UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020

Atragerea și fidelizarea tinerilor specialiști de înaltă calificare, în special a doctoranzilor (nr.=16) și post-doctoranzilor (nr.=10) formați prin programele POS-DRU și POCU, precum și a cercetătorilor din străinătate (nr.=4)

Integrarea în circuitul european de valori și de competenţe științifice, prin accesarea proiectelor din programul Horizon 2020 și înscrierea în ariile europene de cercetare, prin intermediul unor parteneriate internaționale.

Transformarea Centrului ROVETEMERG, în perspectiva anilor 2019-2023, în nucleul unui pol de excelență al cercetării bioeconomice și de sănătate pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est și Sud-Est, cu impact transfrontalier și internațional.

Îmbunătățirea infrastructurii de CDI a USAMV Iași prin modernizarea și amenajarea a 7 laboratoare, dotarea lor cu echipamente, instrumente si software „state of the art" si acreditarea acestora pentru a fi competitive pe plan național și european;

OBIECTIV SPECIFIC 1

OBIECTIV SPECIFIC 2

OBIECTIV SPECIFIC 3

OBIECTIV SPECIFIC 4

OBIECTIVELE SPECIFICE

În cadrul centrului ROVETEMERG vor fi achiziționate un număr total de 714 componente CD, 66 de componente IT și un autolaborator. Astfel, pentru platforma BSL3 vor fi achiziționate un număr de 270 componente CD, din care 153 echipamente CD și 117 elemente de mobilier de laborator și suport CD și un număr de 48 echipamente IT. Pentru platforma BSL 2, vor fi achiziționate un număr de 444 componente CD, din care 161 echipamente CD și 283 elemente de mobilier de laborator și suport și 18 echipamente IT.