UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020 DOWNLOAD