UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020

Date de contact

Manager proiect - Prof. univ. dr. Savuța Gheorghe

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

"ION IONESCU DE LA BRAD"  DIN IAŞI

Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, cod 700490

Email  epirovet@yahoo.com


Telefon 0232-407318