UNIVERSITATEA DE  ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAȘI
Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competivitate 2014-2020

Epidemiologia, mecanismele patogenice și diagnosticul bolilor transmisibile (re-)emergente și a zoonozelor

Tehnologii pentru îmbunătățirea profilului biofarmaceutic și farmacocinetic prin design molecular (bio)sinteză, semi-sinteză, screening de înaltă performanţă.

Metode și tehnici de diagnostic noi și competitive (secvențiere de ultimă generație-NGS, clonaj molecular) pentru a îmbunătăți diagnosticarea și controlul infecțiilor transmisibile la animale și la om;

Metode rapide și eficiente de control pentru siguranța sanitară a alimentelor

Metode de supraveghere a sănătății și de prevenire mai eficiente din punct vedere epidemiologic  și economic(teste rapide, noi molecule vaccinale, scheme de supraveghere.)

Detecție de microorganisme prin PCR clasic și real time PCR, caracterizare epigenomică și metagenomică a genelor de antibiorezistență, spectrometrie de masă-MALDI-TOF.

DOMENIILE TEMATICE ABORDATE

Dezvoltarea de aplicații de imagistică (microscopie confocală laser, tomograf 3D) utilizând un cadru de cercetare translațională bazată pe experimentare in vivo și in vitro.

Dezvoltarea de instrumente de identificare a sensibilității la antibiotice și chimioterapice a bacteriilor din genul Enterobacteriaceae și Mycobacterium, oferind noi strategii de prevenire.

Centrul regional de cercetare ROVETEMERG este un proiect complex, având un grad semnificativ de noutate în Romania, fiind unicul de acest fel în domeniul BIOECONOMIE, după informațiile de care dispunem. Acest centru își propune cercetarea integrată a circulației și emergenței virusurilor și bacteriilor zoonotice, propunându-și atragerea de cercetători din domenii complementare (virusologie, medicină umană și veterinară, biologie moleculară, entomologie, managementul faunei sălbatice, ecologie, biochimie, biomatematică). Proiectul va dezvolta metodologii de elaborare a prognozelor privind apariția acestor boli în diferite tipuri de ecosisteme cu condiții de mediu în schimbare și va elabora strategii la nivel regional și național de avertizare timpurie, supraveghere și control. Misiunea noastră va fi de a răspunde la problemele globale de sănătate care apar la interfața om-animal-mediu-alimente, prin colaborare cu parteneri regionali și internaționali (companii, instituții de învățământ, institute de cercetare, spitale).


DURATĂ  PROIECT  36 LUNI DEBUT  PROIECT  OCT-2016 FINAL  PROIECT  OCT-2019