Acte necesare înscrierii

Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

  • » diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia) - ambele în original;
  • » suplimentul la diplomă/foaia matricolă de la facultatea absolvită, în original;
  • » certificatul de naştere - în copie şi original;
  • » copia actului de identitate;
  • » patru fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
  • » atestatul de comunicare într-o limbă străină de largă circulaţie internaţională.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +