Învăţământ la distanţă

Descarcă broşura facultăţilor

Aveţi întrebări?
Verificaţi rubrica noastră de întrebări frecvente.

Click aici

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • » diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original;
 • » foaia matricolă în original. În cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa copii legalizate după:
     - diploma de bacalaureat sau adeverinţă;
     - foaia matricolă
     - adeverinţă de la facultate precum că diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original se găsesc la dosarul de admitere;
 • » certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • » certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • » o adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
 • » două fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • » o copie a actului de identitate;
 • » chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Conţinutul dosarului de înscriere şi modalitatea de admitere sunt identice cu cele de la învăţământul de licenţă la zi.

Perspective profesionale

Află în ce domenii poţi lucra după absolvirea cursurilor.

Detalii +
Harta campusului

Harta campusului

Caminele noastre sunt foarte aproape de salile de curs, de terenurile de sport, de cantină, de mijloace de transport în comun.

Detalii +
Galerie foto

Galerie foto

Află cum va arăta viaţa ta de student.

Detalii +