Recenzare

  • Recenzarea lucrărilor se efectuează de o comisie de referenţi ştiinţifici, specialişti în domeniul horticol şi agricol.
  • Fiecare lucrare este recenzată de câte doi referenţi, iar recomandările se trimit electronic primului autor.
  • După revizuirea materialului, conform recomandărilor referenţilor, lucrarea este retrimisă la redacţie, pe adresa julia@uaiasi.ro.
  • Autorii pot formula obiecţii la adresa recomandărilor referenţilor, care vor fi analizate de redactori. Decizia finală în privinţa publicării aparţine comitetului editorial.
  • Lucrările acceptate pentru publicare se redactează în limba engleză, conform instrucţiunilor transmise.