Indexare

Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi seria Horticultură este indexată în baza de date internaţionale (BDI):