Învăţământ la distanţă

Învăţământul la distanţă pentru toate formele şi specializările se organizează în regim de învăţământ cu taxă. Cuantumul taxelor de studiu se stabileşte de către Senatul Universităţii cu minim două săptămani înainte de începerea înscrierilor la admitere.


Graficul activităţii I.D. - anul universitar 2020-2021

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Semestrul I 2020-2021

PLANIFICAREA EXAMENELOR ȘI RESTANȚELOR - SESIUNE IARNĂ, SEMESTRUL I 2020-2021

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, Semestrul II 2020-2021

ORARUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE, Semestrul II 2020-2021

PLANIFICAREA EXAMENELOR SI RESTANTELOR ANUL IV

* Studenţii sunt rugaţi să consulte şi avizierul, în eventualitatea unor modificări aparute la Programare, pe parcursul perioadei.

Ghid de consiliere

Ghid consiliere studenti ID - Facultatea de Horticultură

Ghidul studenților - ID

Ghid ID, Facultatea de Horticultură, 2020-2021

TAXA DE STUDII: 3900 lei (se achită în două tranşe)

Admitere - ID

http://www.uaiasi.ro/admitere/invatamant-la-distanta.php

Echipa managerială a Departamentului ID
Facultatea de Horticultuă

Director Departament
Șef lucr. Dr. Roberto Renato BERNARDIS
e-mail: roberto_bernardis@uaiasi.ro
Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID
Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ
e-mail: kyru@uaiasi.ro
Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii
Asist. univ. Dr. Alexandru COJOCARU
e-mail: horticultura_id @yahoo.com