ADMITERE 2021 - Facultatea de Horticultură

Perioada de înscriere

Admiterea la ciclul de licență va avea loc între 12 - 23 iulie 2021.
Admiterea la ciclul de master va avea loc între 5 - 15 iulie 2021.
În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în perioada 6-9 septembrie 2021.

Formulare de înscriere

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere,

Candidații din lista finală care nu au fost declarați admiși, pot opta în bază unei cereri, pentru a se înscrie ca studenți în regim cu taxă

Număr de locuri propuse:

I. Număr de locuri la ciclul de LICENȚĂ
Domeniu Specializare Nr. locuri propuse
Buget Taxă
Horticultură Horticultură 90 58
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 35 20
Biotehnologii Biotehnologii agricole 30 20
Total Horticultură 155 98
II. Număr de locuri la MASTER

DOMENIUL DE STUDIU SPECIALIZAREA Nr. locuri propuse
Buget Taxă
Horticultură Amenajări peisagistice urbane și teritoriale 100 45
Horticultură ecologică

Producerea semințelor și materialului săditor horticol

Protecția plantelor
Tehnologia și controlul calității băuturilor

http://www.uaiasi.ro/admitere/

Calitate în educație