Revista

demo

  ANIMAL & FOOD SCIENCES JOURNAL IASIANIMAL & FOOD SCIENCES JOURNAL IASI


ISSN  2821 - 6644
ISSN-L  2821 - 6644
 
 

 Volumul intitulat “Animal & Food Sciences Journal Iasi”reprezintă o publicaţie de specialitate editată de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii “ION IONESCU DE LA BRAD” Iaşi. Volumul este editat bianual, în luna mai şi în luna noiembrie, incluzând materiale prezentate la Simpozionul ştiinţific Internaţional organizat în luna octombrie, precum şi alte rezultate ale cercetării ştiinţifice obţinute în anul respectiv.

 Din punct de vedere al standardelor de calitate, revista a avut o evoluţie ascendentă fiind astfel în deplin consens cu tendinţa conturată în editarea materialelor ştiinţifice la nivel european şi mondial. Pentru a creşte calitatea materialelor publicate, începând cu anul 2000, toate lucrările sunt supuse unui proces de recenzie, la care participă specialişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate. În ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică, aceasta este susţinută de durata de utilizare a articolelor, măsurată prin numărul de citări în alte reviste, a componenţei internaţionale a comitetului editorial, a faptului că are o apariţie regulată şi că există, pentru revistă, un site propriu de internet.

 Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională este unul major, deoarece include date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi a valorificării producţiilor, siguranţa alimentelor, agroturism şi dezvoltare rurală. Pentru a argumenta importanţa publicaţiei, trebuie să reiteram faptul că prin specificitatea sa, jurnalul se bucură de o largă apreciere din partea specialiştilor, fiecare nou volum apărut fiind solicitat de instituţii şi staţiuni de cercetare, de universităţi şi alte entităţi academice, de Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi subunităţile sale din teritoriu, de firme şi companii care desfăşoară activitate de bază sau conexă în domeniul agricol, agroturism și siguranță alimentară. 

 La baza creșterii prestigiului național al volumului științific stă calitatea corpului academic editorial, la care se adaugă şi colectivul de redacție şi cel de recenzie a lucrărilor, având în componență specialiști recunoscuți la nivel național şi internațional. De asemenea, la creșterea prestigiului intern şi internațional al jurnalului au contribuit şi colectivele de autori care au publicat articole de specialitate şi în alte jurnale cotate ISI sau indexate în baze de date de prestigiu.


E-mail Revista: aniscij@uaiasi.ro


Despre volum

 Volumul intitulat “Animal & Food Sciences Journal Iasi” este o publicaţie de specialitate, cu o veche tradiţie, în care sunt incluse articole ştiinţifice editate pe baza unor studii şi lucrări de cercetare științifică efectuate în domenii de bază pentru agricultură, dezvoltare rurală. Actualul volum îşi are originea în Analele Institutului Agronomic din Iaşi, editat începând cu anul 1957 sub egida Editurii Agro-Silvice, intitulat „Anuarul lucrărilor ştiinţifice” și în cel care în perioada 1992-2021 a fost denumit Lucrări Științifice, Seria Zootehnie și a apărut în editura Ion Ionescu de la Brad Iași.

 Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională este unul major deoarece facilitează publicarea unor date şi informații din toate domeniile specifice managementului creșterii animalelor, siguranței alimentare şi a dezvoltării rurale.

 Importanţa volumului este deosebită, grație conținutului științific al lucrărilor acceptate la publicare. Din punct de vedere al standardelor de calitate revista a avut o evoluție ascendentă fiind astfel în deplin consens cu tendința conturată în editarea materialelor științifice la nivel european şi mondial.

 Rolul revistei în comunitatea științifică națională şi internațională este unul major deoarece în lucrările publicate sunt incluse date şi informații obținute în domenii de larg interes.


Tematica ştiinţifică

Tematica ştiinţifică a lucrărilor publicate în revistă este diversă, însă specifică domeniului reprezentat de:
• Ingineria resurselor animale;
• Ingineria resurselor alimentare;
• Management și turism.


COORDONATORI:

Redactor şef: Prof. dr. Gerard JITĂREANU, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
Redactor adjunct: Prof. dr. Costel SAMUIL, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

 

MEMBRI:

- Conf. dr. Denis ŢOPA - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan Mircea POP - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Mihai MAREŞ - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

 

COLEGIUL DE REDACŢIE:

Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mircea POP, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
Redactor adjunct: Prof. dr. Constantin PASCAL, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

REDACTORI:
- Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Daniel SIMEANU - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Conf. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Mihaela IVANCIA – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Şef lucr. dr. Bogdan Vlad AVARVAREI - U.S.V. Iasi, ROMÂNIA
- Dr. H.C. Yves NYS – Institutul Național de Cercetări Agronomice (INRA), FRANŢA
- Prof. dr. Mohamed A. KENAWI – Universitatea Minia, EGIPT
- Prof. dr. Ottó SZENCI – Universitatea Szent István, Budapesta – UNGARIA
- Prof. dr. Mark RUSSELL - Universitatea Purdue, Indiana, SUA
- Prof. dr. Françoise PICARD – Universitatea din Angers, FRANŢA
- Prof. dr. Edi PIASENTIER – Universitatea din Udine, ITALIA


Instrucţiuni de redactare a lucrărilor

Întrucât lucrările acceptate vor fi publicate în Volumul “Animal & Food Sciences Journal Iasi”, este necesară respectarea mai multor cerinţe.
Lucrările ştiinţifice vor fi redactate conform cu template-ul Microsoft Word pe care îl puteţi vizualiza şi salva accesând linkul: Template MS Word_Reguli de tehnoredactare


Frecvenţa

Începând cu anul 2022, volumul de Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie îşi schimbă denumirea în “Animal & Food Sciences Journal Iasi” însă îşi păstrează apariţia bianuală (luna mai şi luna noiembrie).
În ambele volume sunt incluse doar lucrări ştiinţifice care după evaluarea peer review sunt acceptate pentru prezentare la Simpozionul ştiinţific Internaţional organizat anual de către Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare.


Expedierea manuscrisului

Expedierea lucrărilor se va face ca fişier ataşat expediat prin e-mail în format Word la adresa: iasisimpozion@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor precum şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.


Recenzarea articolelor

Recenzarea articolelor ştiinţifice se derulează în deplină concordanţă cu normele ştiinţifice internaţionale asociate cu normele interne de editare stabilite de către Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Iaşi, Colegiul de redacţie şi Comitetul ştiinţific al revistei, procedându-se astfel:
- după popularizarea temei şi a tematicii anuale de cercetare se fixează data limită de primire a materialelor ştiinţifice, termen care este de minim 1,5 luni înainte de data tradiţionala de apariţie a revistei (prima decadă a lunii mai);
- materialele sunt selectate pe secţiuni ştiinţifice şi transmise recenzorilor, pentru a fi analizate;
- de la recenzori, materialele sunt remise Comitetului ştiinţific cu verdict pozitiv sau cu observaţiile care se impun în vederea publicării;
- materialele se includ în volume de lucrări ştiinţifice sau se transmit autorilor pentru conformare;
- autorii sunt datori să procedeze la efectuarea eventualelor modificări ale conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor ştiinţifici; 
- se primesc materialele retransmise autorilor, se verifică modul de abordare a observaţiilor şi se includ alături de materialele care respectă toate cerinţele.


REFERENŢI ŞTIINŢIFICI (ANIMAL & FOOD SCIENCES JOURNAL IASI)

- Prof. dr. Ligita BALEZENTIENE - Universitatea de Agricultură, LITUANIA
- Prof. dr. Walter BAUMGARTNER - Universitatea de Medicină Veterinară Viena, AUSTRIA
- Prof. dr. Diego BEGALLI - Universitatea din Verona, ITALIA
- Prof. dr. Nour Edine CHIHIB – Universitatea din Lille, FRANŢA
- Prof.dr. Szabo CSABA – Universitatea Kaposvar, UNGARIA
- Conf. dr. Francois DJITIE-KOUATCHO – Universitatea din Ngaoundere, CAMERUN
- Prof. dr. Nicolae EREMIA – Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, Rep. MOLDOVA
- Prof. dr. Mohamed A. KENAWI – Universitatea Minia, EGIPT
- Lector dr. Hendronoto A.W. LENGKEY - Universitatea Padjadjaran, Bandung, INDONEZIA
- Prof. dr. Andrea MARTINI - Universitatea din Florența, ITALIA
- Dr. H.C. Yves NYS - INRA, FRANŢA
- Prof. univ. dr. Edi PIASENTIER – Universitatea Udine, ITALIA
- Prof. dr. Françoise PICARD – Universitatea din Angers, FRANŢA
- Prof. dr. Mark RUSSELL - Universitatea Purdue, Indiana-SUA
- Prof.dr. Nomeda SABIENE – Universitatea de Agricultură Kaunas – LITUANIA
- Prof.dr. Nicolas SILLEOS – Universitatea Aristotel Salonic, GRECIA
- Prof. dr. Ottó SZENCI - Universitatea Szent István Budapest, UNGARIA
- Prof. dr. Peter VOS - Universitatea Utrecht, OLANDA
- Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Şef lucr. dr. Marius CIOBANU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Şteofil CREANGĂ - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Conf. dr. Cristi DIMA – Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Dan DEZMIREAN - U.S.A.M.V. Cluj Napoca, ROMÂNIA
- Conf. dr. Marius Gheorghe DOLIȘ – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof.dr. Dumitru DRĂGOTOIU - U.S.A.M.V. București, ROMÂNIA
- Prof. dr. Horia GROSU - I.C.D.B.N.A. Balotești, ROMÂNIA
- Conf. dr. Roxana LAZĂR - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Vasile MACIUC - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Monica MARIN – U.S.A.M.V. Bucureşti, ROMÂNIA
- Prof. dr. Daniel MIERLIȚĂ - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Vioara MIREȘAN - U.S.A.M.V. Cluj Napoca, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Gherasim NACU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Constantin PASCAL - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan PEȚ - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan Mircea POP - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Roxana RAȚU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Lavinia ȘTEF - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ilie VAN – A.S.A.S., U.S.A.M.V. Bucureşti, ROMÂNIA


Drept de autor

© Toate drepturile de publicare revin revistei şi editurii sub egida căreia apare. Orice lucrare publicată nu mai poate fi republicată în alte volume, reviste sau jurnale.