Simpozion

Simpozion ştiinţific internaţional

Zootehnie modernă, științe alimentare și dezvoltare durabilă


NOUTĂŢI

 
Invitaţie

Avem plăcerea de a vă invita să participaţi la Simpozionul ştiinţific internaţional "ANIMAL AND FOOD SCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT", organizat în perioada 20 - 21 octombrie 2022, de către Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.
  Această manifestare ştiinţifică reuneşte la fiecare ediţie personalităţi marcante ale mediului academic şi din cercetare, precum şi specialişti şi practicieni. Simpozionul constituie un bun prilej de promovare a celor mai noi realizări în domeniul tematicii abordate, stimularea creativităţii inovatoare şi dezvoltarea parteneriatelor în vederea realizării proiectelor şi programelor europene. De aceea, cunoscând preocupările în domeniu şi apreciind prestigiul dumneavoastră profesional, avem onoarea de a vă invita să participaţi la lucrările simpozionului ştiinţific.
  În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale, vor fi abordate probleme de actualitate din domenii diverse, specifice creşterii animalelor, acvaculturii şi a dezvoltării durabile, structurate pe trei secţiuni:
  • Ingineria resurselor animale
  • Ingineria resurselor alimentare
  • Management și turism

   Lucrările acceptate de către Comitetul ştiinţific, redactate în limba engleză, vor fi publicate în volumul “Animal & Food Sciences Journal Iasi” (jurnal cotat CNCSIS B+ şi indexat în CAB - abstract, CAB - full text, DOAJ, INDEX COPERNICUS, AGRIS, SCIRIUS DATABASE, GENAMICS), editat sub egida Editurii "Ion Ionescu de la Brad" - ISSN 2821 – 6644 şi ISSN-L 2821 – 6644.

   Susţinerea lucrărilor se va face în limba română şi în limba engleză.


Date importante:


 Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor   23/09/2022
 Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso   30/09/2022
 Comunicarea acceptării articolului  07/10/2022
 Taxa de participare    500 RON 

Sumele în lei se achită la:


  Trezoreria Iaşi - cu menţiunea Simpozionul ştiinţific - Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, 2022
  Beneficiar USV Iaşi
  Cont (RON) IBAN: RO91TREZ40620F365000XXXX
  Cod fiscal: 4541840

  Pe ordinul de plată se vor menţiona numele şi prenumele persoanei care face plata, instituţia şi secţiunea la care participă.

Important:


  În vederea creşterii nivelului ştiinţific, şi a vizibilităţii internaţionale a rezultatelor cercetărilor, Consiliul ştiinţific al conferinţei îsi rezervă dreptul de a selecta lucrările incluse în volumul “Animal & Food Sciences Journal Iasi” - ediţia on-line şi printată.

Program

   Puteţi downloada PROGRAMUL FINAL (în format pdf): Conference schedule 2022

Joi, 20 octombrie 2022

  9:30 - 10:00   Registration of the participants
  10:00 - 12:00   OPENING CEREMONY
      PhD. Prof. Gerard JITĂREANU, Rector
      PhD. Prof. Vasile VINTU, Senate President
      Guests welcoming
      Plenary session
  12:00 - 14:00   Brunch
  14:00 - 19:00   Presentation of the scientific papers by sections within each faculty
  19:30 - 22:30   OFFICIAL DINNER

  Vineri, 21 octombrie 2022

  10:00 - 13:00   Workshops within each faculty
      Conclusions
      Closing session of the congress

Sectiuni

I. Ingineria resurselor animale 

II. Ingineria resurselor alimentare 

III. Management şi turism 


Inscriere

Pentru înregistrarea lucrărilor vă rugăm accesați: https://www.usamviasicongres.ro/registration-form-zootechnics/


Reguli de tehnoredactare

Întrucât lucrările acceptate vor fi publicate în Volumul “Animal & Food Sciences Journal Iasi”, cotat CNCSIS B+ şi indexat în baza de date CAB I este necesară respectarea mai multor cerinţe.
Lucrările ştiinţifice vor fi redactate conform cu template-ul Microsoft Word pe care îl puteţi vizualiza şi salva accesând linkul: Template MS Word_Reguli de tehnoredactare


Contact

Facultatea de Zootehnie
Prof. dr. Constantin PASCAL
Prodecan

telefon: 0232 407593
fax: 0232 267504
e-mail: pascalc@uaiasi.ro


Cazare

Vă recomandăm să faceţi rezervări din timp întrucât odată cu manifestarea ştiinţifică găzduită de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, în aceeaşi perioadă, în Iaşi mai au loc şi alte evenimente ştiinţifice şi culturale.

Hotel Astoria
Telefon: 0232 233888 Fax: 0232 244777
E-mail: reservation@hotelastoria.ro.
Web: www.hotelastoria.ro

Hotel Dorobanţi
Telefon: 0232 415415, 0332 415415
E-mail: rezervari@hoteldorobanti.ro 
Web: www.hoteldorobanti.ro

Hotel Europa
Telefon: 021 3204232
Web: http://www.rezervarihotel.ro/Hotel-Europa-Iasi.html

Hotel Grand Traian
Telefon: 0232 266666 Fax: 0232 212187,
E-mail: reservation@grandhoteltraian.ro
Web: www.grandhoteltraian.ro

Hotel Moldova
Telefon: 0232 260240 Fax: 0232 219621
E-mail: moldova.iasi@unita-turism.ro
Web: www.hotelmoldovaiasi.ro

Hotel Ramada City Center
Telefon: 0232 256070, Fax 0232 215037
Web: http://www.rezervarihotel.ro/Hotel-Ramada-City-Center-Iasi.html

Hotel Unirea
Telefon: 0232 205006, Fax 0232 205026
E-mail: rezervari@hoteluniream.ro
Web: www.hotelunirea.ro

Pentru servicii Rent-a-Car vă rugăm să contactaţi Agenţia TRAVIS TURISM la următoarea adresă, numere de telefon-fax şi e-mail:
Iasi - 700124, România, B-dul Stefan cel Mare nr. 1 
Tel: 0232 237171 0232 237790
Fax: 0232 237790
Mobil: 0745 252005
rds.TEL: 0332 401894
E-mail: office@travis.ro


Evenimente 2019

1. Simpozionul Ştiinţific Internaţional "BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE" USAMV 2019, FACULTATEA DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE
    Timişoara 23-24 mai 2019
website: https://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-_ro_1243.html

2. The XIХth Middle-European Buiatrics Congress will be held in Ukraine in Lviv,
   from May 22-25, 2019
website: http://buiatrics.com/blog/ukraine-xi%D1%85th-middle-european-buiatrics-congress/

3. International Conference "Agriculture for Life, Life for Agriculture",
    USAMV Bucureşti, 6-8 iunie 2019
website: http://agricultureforlife.usamv.ro/

4. Simpozion "Perspective ale Agriculturii Mileniului III"
    USAMV CLUJ NAPOCA, 26-28 septembrie 2019
website: http://symposium.usamvcluj.ro/schedule/

5. X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019" Jahorina,
    3-6 October 2019, Bosnia and Herzegovina
website: http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/

6. 12th International Symposium "Modern Trends in Livestock Production",
    9th – 11th October 2019, Belgrade, Serbia
website: http://istocar.bg.ac.rs/en/first-announcement-12th-international-symposium-modern-trends-in-livestock-production-9th-11th-october-2019-belgrade-serbia/


Ediţii anterioare

       În cadrul Institutului Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri (H.C.M.) nr. 1056 din 2 Octombrie 1951, se înfiinţează Facultatea de Zootehnie, cu o durată a studiilor de 4 ani. După organizare, în laboratoarele acesteia a început o activitate intensă de cercetare ştiinţifică, iar pentru promovarea rezultatelor se impunea derularea unor sesiuni ştiinţifice.

       Astfel, în zilele de 6-7 martie 1954 a avut loc prima "Sesiune ştiinţifică" în Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, când cadrele didactice din Facultatea de Zootehnie au susţinut 7 referate şi comunicări. În activitatea de cercetare ştiinţifică au fost antrenaţi şi studenţii facultăţii, aceştia fiind organizaţi în două cercuri ştiinţifice, unul de Alimentaţie şi altul de Zootehnie.

       La Sesiunea ştiinţifică din 26-27 Martie 1955, organizată de asemenea la nivelul Institutului, cadrele didactice şi din cercetare, din Facultatea de Zootehnie ieşeană, s-au prezentat cu 13 lucrări ştiinţifice, dintr-un total de 55 înscrise pe agenda sesiunii.

       Ulterior, tematica de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice s-a diversificat, cuprinzînd un număr mai mare de teme, dintre care amintim: "Studiul depozitului de travertin din România, în vederea utilizării acestuia ca supliment mineral în hrana animalelor domestice"; "Stabilirea valorii nutritive a unor nutreţuri produse în Moldova"; "Utilizarea antibioticelor furajere la suine şi păsări"; "Ameliorarea taurinelor de rasă Sură de stepă"; "Îmbunătăţirea tehnologiei de creştere a rasei de suine Mangaliţa"; "Sporirea producţiei de ouă la păsări"; "Dezvoltarea pisciculturii în Moldova" etc.

Din anul 1957, manifestările ştiinţifice organizate în Institutul Agronomic "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi au avut loc separat, pe fiecare facultate în parte. Acestea au luat o amploare deosebită după anul 1990, când s-au transformat în "Simpozioane cu participare internaţională".

 În perioada anilor 1995-1999, în paralel cu lucrările Simpozioanelor organizate, s-au desfăşurat şi primele 5 congrese ale Societăţii Române de Zootehnie, la care au participat delegaţi din toate judeţele ţării şi din Republica Moldova.

       Cercetarea ştiinţifică din facultate, aflată într-un continuu progres a pus pe primul plan rezolvarea unor probleme majore ale zootehniei din ţara noastră. Fiecare temă de cercetare abordată s-a realizat într-un cadru inter şi pluridisciplinar, cu multă competenţă, conştiinciozitate, corectitudine şi dăruire. În prezent, activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară la parametri competitivi, dovadă fiind cele peste 35 de contracte/granturi care au fost şi sunt coordonate de către cadrele didactice şi doctoranzii Facultăţii de Zootehnie.

       În aceste condiţii, este evident faptul că trebuie intensificate preocupările în vederea promovării, la nivel naţional şi internaţional, a rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică. Pentru a îndeplini aceste deziderate, cadrele didactice şi cele din cercetare participă activ la diferite manifestări ştiinţifice organizate în ţară şi peste hotare. De asemenea, pentru a creşte gradul de impact şi pentru o mai bună vizibilitate internaţională a României în lumea academică şi ştiinţifică s-au făcut eforturi pentru creşterea prestigiului manifestărilor ştiinţifice. Faptul care atestă că suntem pe un drum bun este dat de numărul participanţilor din afara graniţelor ţării, care creşte la fiecare ediţie, la care se adugă şi calitatea ştiinţifică a lucrărilor prezentate şi buna cotare internă şi internaţională a volumului de Lucrări ştiinţifice-Seria Zootehnie, editat la fiecare ediţie.


Model PowerPoint

Vă rugăm descărcaţi şablonul Power Point şi utilizaţi-l pentru a genera prezentarea lucrării ştiinţifice in cadrul Simpozionului care va fi organizat, pe 20-21 octombrie 2022.
Prezentarea va avea o durată de maxim 10 minute.
Presentation Template Congress 2022_FFAS_FIRAA.pptx