romana english

Prezentare
Obiective
Activitati
Rezultate
Rapoarte
Echipa

  » Cursuri de perfecţionare în
  cadrul proiectului
(mai 2011)


   
 

Rapoarte

A2. Informare şi publicitate

- A.2.1. Realizarea planului de comunicare
    - Raport A.2.1 (.pdf)

A5. Evaluarea programelor de studiu existente corespunzătoare specializărilor
Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară

- A.5.1. Consultarea standardelor internaţionale în domeniu (L 1, iulie 2010)
    - Raport A.5.1 (.pdf)
- A.5.2. Redactarea unui raport diagnostic pentru programele de masterat derulate (L 1, iulie 2010)
    - Raport A.5.2 (.pdf)
- A.5.3. Formularea de recomandări pentru realizarea unui standard de calitate la nivelul reţelei (L 2, august 2010)
    - Raport A.5.3 (.pdf)

A6. Realizarea unor studii şi analize pentru creşterea calităţii ofertei educaţionale şi reducerea decalajului între cunoştinţele şi deprinderile de bază predate în universităţi cunoştinţele şi deprinderile de bază predate în universităţi şi cunoştinţele şi deprinderile necesare pe piaţa muncii

- A.6.1. Consultări cu reprezentanţii mediului de afaceri la nivelul fiecărei regiuni (L 3, septembrie 2010)
    - Raport A.6.1 (.pdf)
- A.6.2. Identificarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare unui absolvent pentru integrarea uşoară la primul loc de muncă (L 3, septembrie 2010)
    - Raport A.6.2 (.pdf)
- A.6.3. Realizarea unui manual de bune practici şi proceduri privind restructurarea învăţământului agronomic superior pentru a livra calificări superioare, în acord cu piaţa muncii (L 4, octombrie 2010)
    - Raport A.6.3 (.pdf)

A7. Stabilirea punctelor de referinţă şi crearea instrumentelor, metodologiilor necesare pentru întocmirea standardului, inclusiv asigurarea compatibilităţii şi comparabilităţii cu sandardele internaţionale de referinţă

    - Raport A.7 (.pdf)