Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
nota

Nota editorului

Prin tematica lucrărilor publicate Revista contribuie la îmbunătătirea şi diversificarea activităţilor specifice de cercetare în domeniul agriculturii şi transferului tehnologic către unităţile de producţie agricolă, dezvoltarea pasiunii pentru investigaţii ştiinţifice şi creşterea calităţii actului didactic ...

scop

Scop

Revista "Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie", publică lucrări originale, recenzate, din domeniile: Cercetări fundamentale; Solul, apa şi protecţia mediului; Tehnologii agricole; Ştiinţe economice şi umaniste. Lucrările au fost comunicate şi discutate în cadrul simpozionului anual al Facultăţii ...

indexare

Indexare

Prin valoarea lucrărilor publicate Revista se bucură de apreciere din partea specialiştilor. În urma ierarhizării naţionale a revistelor ştiinţifice a fost cotată CNCSIS cu B+. Este indexată în baze de date internaţionale: Genamics Journal Seek Database, CAB International, Copernicus International ...

Contact

Prof. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.510
Fax: 0232 219.175
e-mail: florin.lipsa@iuls.ro

Conf. dr. Iulian GABUR
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.536
Fax: 0232 219.175
e-mail: iulian.gabur@iuls.ro

Ultima actualizare: 22 martie 2024