Revista Lucrari stiintifice - Seria Agronomie
Change language to English
Revista Lucrari stiintifice - SERIA AGRONOMIE

Notă din partea editorului

Analele Institutului Agronomic din Iaşi au fost editate începând din anul 1957, sub titulatura "Anuarul lucrarilor stiintifice", sub egida Editurii Agro-Silvice. Începând din anul 1977 pana în prezent volumul apare sub denumirea "Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie" (ISSN 1454-7414).

Prin tematica lucrarilor publicate, revista a contribuit la îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor specifice de cercetare în domeniul agriculturii şi transferului tehnologic către unităţile de producţie agricolă, dezvoltarea pasiunii pentru investigaţii ştiinţifice şi creşterea calităţii actului didactic.

Graţie conţinutului lucrărilor ştiinţifice din ultimii ani, revista a asigurat promovarea rezultatelor cercetării în domeniile folosirii raţionale a fondului funciar agricol şi a conservării solului, a practicării agriculturii durabile, modernizării şi optimizării tehnologiilor de cultură în exploataţiile agricole pentru creşterea calităţii vieţii în colectivităţile umane, inclusiv prin asigurarea protecţiei mediului înconjurator.

Calitatea articolelor s-a îmbunătăţit continuu, îndeosebi după cooptarea în colegiul de redacţie a personalităţilor recunoscute în cercetarea agricolă din ţară şi din străinătate.

Valoarea Revistei - cotata CNCSIS B+ - este evidenţiată de solicitarea acesteia de cadre didactice şi cercetători din domeniul agricol. De asemenea, revista este difuzată la biblioteci prestigioase din străinătate şi se află în procesul de selecţie pentru recenzare de catre National Agricultural Library (NAL) SUA.

Redactor Şef,
Prof. dr. Costel SAMUIL


Contact

Prof. dr. Denis ŢOPA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.445
Fax: 0232 219.175
E-mail: topadennis@uaiasi.ro

Prof. dr. Florin Daniel LIPŞA
Facultatea de Agricultură Iaşi
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
700490 - Iaşi, Romania
Tel: 0232 407.510
Fax: 0232 219.175
e-mail: flipsa@uaiasi.ro

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2024