Planuri de învăţământ

Plan de învăţământ 2022-2023

- Planuri de învăţământ pentru anul universitar 2023-2024 (în română)
- Planuri de învăţământ pentru anul universitar 2023-2024 (în engleză)

Discipline (plan de învăţământ)

Pentru a vizualiza fişele disciplinelor de studiu apăsaţi pe denumirile lor în tabelele corespunzătoare fiecărui an de studiu.

ANUL I

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Fizică 4 -
↪  Chimie 4 -
↪  Biologie animală 4 -
↪  Biologia plantelor - 4
↪  Matematici aplicate ştiinţelor biologice şi informatică 3 -
↪  Anatomie 6 5
↪  Histologie şi embriologie 5 5
↪  Biochimie - 4
↪  Agronomie - 3
↪  Economie rurală - 2
↪  Istoria medicinii veterinare 2 -
↪  Etică şi integritate academică - 1
↪  Practică - 5
↪  Educaţie fizică 1 1
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
↪  Limbi străine 2 2
III. FACULTATIVE
↪  Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră 1 -
IV. DPPD
↪  Psihologia educaţiei 5 -
↪  Pedagogie I - 5

ANUL II

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Biochimie 3 -
↪  Anatomie 5 4
↪  Fiziologie 5 4
↪  Fiziopatologie - 3
↪  Genetică medicală şi eredopatologie - 3
↪  Biologie moleculară 4 -
↪  Nutriţie animală (1) şi (2) 4 3
↪  Creşterea animalelor 4 2
↪  Virusologie specială - 2
↪  Microbiologie 4 3
↪  Practică (2 săpt. 6h/zi) - 6
↪  Educaţie fizică 1 1
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
  Pachet I*    
↪  Managementul producţiei cinegetice - 1
↪  Anatomia şi fiziologia animalelor pentru blană
↪  Istoria medicinei veterinare
↪  Informare, documentare şi comunicare ştiinţifică
  Pachet II*    
↪  Limbi străine 1 1
III. DPPD
↪  Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării) 5 -
↪  Didactica specialităţii - 5

ANUL III

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Producţii animaliere 4 -
↪  Farmacologie 4 3
↪  Anatomie patologică 4 3
↪  Semiologie 4 3
↪  Epidemiologie (1) - 3
↪  Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii - 3
↪  Anesteziologie - 3
↪  Imunologie 3 -
↪  Virusologie 4 -
↪  Etologie, bunăstarea şi protecţia animalelor 3 -
↪  Igienă veterinară şi protecţia mediului - 3
↪  Fiziopatologie 4 -
↪  Radiologie - 2
↪  Practică - 6
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
  Pachet I*    
↪  Managementul proiectelor - 1
↪  Oncologie
↪   Inspecţia şi controlul hranei pentru animale
III. DISCIPLINE FACULTATIVE
↪  Limbi străine 1 1
IV. DPPD
↪  Instruire asistată de calculator 2 -
↪  Managementul clasei de elevi - 3
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1; 2) 3 2
Examen de absolvire: Nivelul 1 - 5

ANUL IV

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Propedeutică 4 -
↪  Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii (1) & (2) 4 4
↪  Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii - 3
↪  Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii I
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii II
4 3
↪  Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii (sem. I)
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii (sem. al II-lea)
4 3
↪  Reproducere 4 -
↪  Obstetrică veterinară - 3
↪  Igienă şi tehnologie alimentară 5 3
↪  Toxicologie 4 3
↪  Laborator clinic - 2
↪  Practică - 6
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
  Pachet I*    
↪  Dermatologie veterinară 1 -
↪  Ortopedie veterinară
↪   Patologia peştilor, albinelor şi viermilor de mătase
III. DISCIPLINE FACULTATIVE
↪  Limbi străine 1 1
↪  Managementul calităţii actului terapeutic medical veterinar    

ANUL V

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii 5 4
↪  Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii 4 4
↪  Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii 5 4
↪  Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii I
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii II
4 3
↪  Controlul produselor şi alimentelor de origine animală 4 4
↪  Legislaţie şi deontologie în medicină veterinară 2 -
↪  Medicină legală şi diagnostic necropsic 4 -
↪  Micologie clinică şi micotoxicologie - 2
↪  Medicină experimentală - 3
↪  Practică - 6
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
↪  Oftalmologie 2 -
↪  Medicină dentară
↪   Neurologie şi fizioterapie
III. DISCIPLINE FACULTATIVE
↪  Limbi străine 1 1

ANUL VI

  Disciplina Nr. de credite
Sem. I Sem. II
I. DISCIPLINE OBLIGATORII
↪  Farmacie 3 -
↪  Microbiologie alimentară 3 -
↪  Siguranţa alimentelor 3 -
↪  Medicină veterinară de stat şi sănătate publică 2 -
↪  Aplicaţii practice în abatoare şi unităţi de procesare a alimentelor in unităţile de producţie 3 -
↪  Epidemiologie (2) 2 -
↪  Nutriţie clinică şi patologie nutriţională 3 -
↪  Prelegeri clinice - rumegătoare 3 -
↪  Prelegeri clinice - animale de companie 3 -
↪  Prelegeri clinice - ecvine 3 -
↪  Prelegeri clinice - suine, păsări şi leporide 2 -
↪  Terapeutica şi medicina de urgenţă - 3
↪  Practică - 6
II. DISCIPLINE OPŢIONALE
  Modul Managementului animalelor de rentă
↪  Managementul sănătăţii rumegătoarelor - 7
↪  Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor
↪   Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă
  Modul Managementul sănătăţii animalelor de companie şi agrement
↪  Medicina internă a animalelor de companie şi agrement - 7
↪  Chirurgia animalelor de companie şi agrement
↪   Patologia animalelor exotice şi a noilor animale de companie
  Modul Inspecţie / Control / Servicii veterinare
↪  Tehnologia, controlul şi certificarea calitaţii produselor alimentare - 7
↪  Administrarea serviciilor veterinare
↪   Diagnostic de laborator
III. DISCIPLINE FACULTATIVE (proiect POCU-EPA)
↪  Tehnici de raportare, convenţionale şi digitale, pentru integrare la locul de muncă 2 -
↪   Comunicare şi protocoale de comunicare cu aparţinatorii pacienţilor 2 -
EXAMEN DE FINALIZARE A STUDIILOR
↪  Sustinerea lucrarii de licenţă - 10