Cercetare

Direcţii principale de cercetare

 • Patologie infecţioasă şi parazitară:
  - Zoonoze virale şi bacteriene;
  - Boli emergente şi boli vectoriale;
  - Aspecte epidemiologice si de diagnostic în bolile virale la animale;
  - Bolile autoimune la animale;
  - Noi molecule antimicrobiene;
  - Supravegherea antibiorezistenţei pe relaţia animal-aliment-om;
  - Ichtiopatologie;
  - Micologie clinică.
 • Cercetare translaţională în medicina plasmei:
  - Efectul antimicrobian al apei activate cu plasma non-termică (PAW);
  - Studii de toxicitate cronică a PAW;
  - Studii de biocompatibilitate a PAW;
  - Influenţa contactului repetat cu PAW asupra biomaterialelor;
  - Aplicaţii bio-medicale ale PAW şi descărcărilor de plasma non-termică.
 • Cercetări aplicative şi fundamentale în patologia animală:
  - Neurofiziologie şi neurodiagnostic;
  - Creşterea şi comportamentul insectelor şi reptilelor crescute în captivitate;
  - Andrologie şi biotehnologii de reproducţie;
  - Morfologie microscopică normală şi patologică;
  - Biocompatibilitatea şi toxicitatea unor noi aliaje, polimeri şi altor molecule active;
  - Diagnostic imagistic.
 • Siguranţă alimentară şi sănătate publică:
  - Tehnologii moderne de prelucrare şi conservare a alimentelor;
  - Calitatea şi siguranţa produselor de origine animală;
  - Identificarea microorganismelor din alimente;
  - Toxinfecţiile alimentare;
  - Ecologie şi protecţia mediului.

Centrul Universitar de Cercetări Medicale Veterinare

Consiliul de Administraţie este format din cinci membri.
Director: Prof. dr. Liviu-Dan Miron
Secretar cu relaţii internaţionale: Prof. dr. Gheorghe Solcan
Profilul centrului: medicină veterinară