Structura SDMV

Studiile universitare de doctorat constituie cel de-al treilea ciclu al studiilor universitare din cadrul celor trei cicluri de organizare a învăţământului superior, în acord cu Procesul Bologna (1999). La nivelul acestora, învăţarea - ca formă de acumulare de cunoştinţe, competenţe şi abilitate, se realizează prin cercetare ştiinţifică. Scopul studiilor doctorale sau doctoratului este dezvoltarea resursei umane cu cel mai înalt grad de calificare în domenii profesionale specifice, de la nivelul întregii societăţi.

Director: Prof. univ. dr. Vasile VULPE
Componenţa Consiliului SDMV:
1. Prof. univ. dr. Vasile VULPE
2. Prof. univ. dr. Mihai Carp CĂRARE
3. Prof. univ. dr. Dan DRUGOCIU
4. Drd. med. vet. Lucia-Mădălina CORLAT
5. Drd. med. vet. Ioana CRIVEI
6. Medic vet. dr. Elena IŞAN

Specializările şi personalul academic al SDVM

Boli infecţioase:
- Prof. dr. Gheorghe SAVUŢA
- Prof. dr. Elena VELESCU
- Prof. dr. Tudor PERIANU
Boli parazitare:
- Prof. dr. Liviu MIRON
Fiziologie normală şi patologică
- Prof. dr. Elena MARCU
Microbiologie - Imunologie:
- Prof. dr. Mihai CARP-CĂRARE
- Prof. dr. Mihai MAREŞ
Morfologie normală şi patologică:
- Prof. dr. Corneliu COTEA
- Prof. dr. Carmen SOLCAN
Obstetrică şi andrologie veterinară:
- Prof. dr. Dan DRUGOCIU
Patologie chirurgicală:
- Prof. dr. Ioan BURTAN
Semiologie şi patologie medicală:
- Prof. dr. Nicolae HAGIU
- Prof. dr. Gheorghe SOLCAN
- Prof. dr. Vasile VULPE
Zooigienă:
- Prof. dr. Ioan COMAN