100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Teze de doctoratTEZE DE DOCTORAT

Arhivă » 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007  ¦ 2008  ¦ 2009  ¦ 2010  ¦ 2011  ¦ 2012  ¦ 2013  ¦ 2014  ¦ 2015  ¦ 2016  ¦ 2017  ¦ 2018  ¦ 2019  ¦ 2020


SEPTEMBRIE 2020

Gelu NUŢU - 25 septembrie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi)
Prof. univ. dr. Vasile CRĂCIUN (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi)
Prof. univ. dr. Victor VÎLCU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru tăierea tulpinilor plantelor agricole la momentul recoltării"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi în Amfiteatrul TPPA, Et. II, la ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Cezara-Valentina ZĂPODEANU - 25 septembrie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Mecanizarea agriculturii
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Ioan ŢENU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Denis ŢOPA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. dr. h.c. Valentin NEDEFF (Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău)
Prof. univ. dr. Dănuţă COZMA (Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi)
Conf. univ. dr. Petru Marian CÂRLESCU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind optimizarea procesului de lucru pentru condiţionarea grâului în vederea măcinării"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi în Amfiteatrul TPPA, Et. II, la ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mădălina BRĂTEANU (TELIBAN) - 11 septembrie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Semiologie şi patologie medicală
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Mario-Darius CODREANU (USAMV Bucureşti)
Conf. univ. dr. Gina BOTNARIU (Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi)
Conf. univ. dr. Geta PAVEL (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Efectul hepatoprotector al unor fitopreparate la carnivorele de companie"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 11:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IULIE 2020

Ştefania-Elida JITARIUC (căs. SAVA) - 31 iulie 2020
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (U.S.A.M.V. Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii la cunoaşterea producţiei de carne obţinute de la păsări din rasa Kabir"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Andrei-Alexandru CÎMPAN - 14 iulie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu-Dan MIRON
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Mihai MAREŞ, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Gheorghe DĂRĂBUŞ (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Prof. univ. dr. Mariana IONIŢĂ (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Şef lucr. dr. Imre KALMAN (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Titlul tezei: "Epidemiologia unor parazitoze transmise de vectori la câine în România"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Claudiu-Dan ROŞCA - 2 iulie 2020
Domeniu: Zootehnie
Specializare: Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Marius-Giorgi USTUROI
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Paul-Corneliu BOIŞTEANU, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan VACARU-OPRIŞ (U.S.A.M.V. Iaşi)
Prof. univ. dr. Vioara MIREŞAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Conf. univ. dr. Simona PAŞCALĂU (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privitoare la producerea cărnii de bibilică şi la parametrii calitativi ai acesteia"
Sala şi ora: Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, la ora 10:00, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Maricel VITĂNESCU - 2 iulie 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Vasile STOLERU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Prof. univ. dr. Monica BUTNARU (U.S.A.M.V.B. "Regele Mihai I al României" din Timişoara)
Prof. univ. dr. Maria APAHIDEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Contribuţii privind introducerea în cultură a speciei Chenopodium quinoa Willd, ca plantă legumicolă"
Sala şi ora: Sala Verde
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


IUNIE 2020

Beatrice-Alexandra MODIGA - 26 iunie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Fiziologia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Carmenica Doina JITĂREANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, prorector cu activitatea didactică
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Maria-Magdalena ZAMFIRACHE (Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi)
Prof. univ. dr. Liliana-Aurelia BĂDULESCU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Titlul tezei: "Cercetări privind reacţia fiziologică a unor genotipuri de fasole la factorii de stres salin"
Sala şi ora: Sala Verde, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Mirabela GACHE (căs. LUNGU) - 18 iunie 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Legumicultură
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Neculai MUNTEANU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ion SCURTU (A.S.A.S. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Vasile STOLERU (U.S.A.M.V. Iaşi)
CS I dr. Silvica AMBĂRUŞ (Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău)
Titlul tezei: "Studii şi cercetări asupra posibilităţilor de cultivare a plantelor legumicole în ghivece şi containere"
Sala şi ora: Laboratorul de Legumicultură, ora 10:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MAI 2020

Georgel ANDRON - 29 mai 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion OLTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Titlul tezei: Cercetări privind structura, dinamica şi indicii ecologici ai populaţiei de coleoptere epigee din plantaţiile pomicole de măr
Sala şi ora: Sala Verde, ora 11:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Valentin-Teodor TUDORACHE - 29 mai 2020
Domeniu: Horticultură
Specializare: Protecţia plantelor
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Conf. univ. dr. Liviu-Mihai IRIMIA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Ioan ROŞCA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Ion MITREA (Universitatea din Craiova)
Prof. univ. dr. Ionela DOBRIN (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Titlul tezei: Cercetări cu privire la fauna de Coccinelide (Coleoptera - Coccinellidae) existentă în unele culturi agricole din NE Moldovei
Sala şi ora: Sala Verde, ora 09:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Raluca MARDARE (MÎNDRU) - 14 mai 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Parazitologie şi boli parazitare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Liviu Dan MIRON
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SOLCAN
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Jaques GUILLOT (École Nationale Vétérinaire d'Alfort, Paris)
Prof. univ. dr. Ioan Liviu MITREA (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Sorin MORARIU (U.S.A.M.V.B. Timişoara)
Titlul tezei: "Sarcoptes scabiei infection in dogs: evaluation of new therapeutic options and modification of the skin"
("Caracterizarea microbiomului cutanat şi evaluarea unor opţiuni terapeutice în râia sarcoptică la câine")
Sala şi ora: Sala Verde, ora 15:00
Susţinerea tezei de doctorat va fi ONLINE, fiind accesibilă prin sesiune Zoom.
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


MARTIE 2020

Ana SAMSON (căs. TUDOSE) - 6 martie 2020
Domeniu: Medicină veterinară
Specializare: Microbiologie-Imunologie
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Mihai CARP-CĂRARE
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Gheorghe SAVUŢA, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Tudor PERIANU (U.S.A.M.V. Iaşi)
Conf. univ. dr. Florica BĂRBUCEANU (Institutul de Sănătate Animală Bucureşti)
Conf. univ. dr. Sorin RĂPUNTEAN (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind epidemio-supravegherea bolii limbii albastre (Blue tongue) în unele judeţe din Sud-Estul României"
Sala şi ora: Amfiteatrul A1 MV, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


FEBRUARIE 2020

Simina-Mirela RĂILEANU - 15 februarie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Studiul modalităţilor de conservare a apei şi solului pe terenurile agricole înclinate din judeţul Iaşi"
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 12:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


Simona-Gabriela CIOCAN - 15 februarie 2020
Domeniu: Agronomie
Specializare: Exploatarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Daniel BUCUR
Comisia de doctorat:
    - Preşedinte: Prof. univ. dr. Costel SAMUIL, decan
    - Referenţi oficiali: Prof. univ. dr. Sorin-Mihai CÎMPEANU (U.S.A.M.V. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Răzvan-Ionuţ TEODORESCU (U.S.A.M.V.B. Bucureşti)
Prof. univ. dr. Marcel DÎRJA (U.S.A.M.V. Cluj-Napoca)
Titlul tezei: "Cercetări privind posibilităţile de prevenire şi combatere a eroziunii solului pe terenurile agricole din judeţul Suceava"
Sala şi ora: Sala de conferinţe, Corp T.P.P.A., etaj II, ora 10:00
C V    Listă de lucrări ştiinţifice    rezumat teză [RO]    rezumat teză [EN]


 
 
Copyright © 2020 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 12 august 2020