Invitaţie

În cei o sută cinci ani de la înfiinţare, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a fost, şi continuă să rămână, un pol al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice în domeniile ştiinţelor agronomice.

De-a lungul timpului, indiferent de conjuncturile istorice şi de transformările care au avut loc în dezvoltarea socială a ţării, universitatea a rămas consecventă misiunii sale de formare a specialiştilor pentru agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară şi inginerie alimentară.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, s-a acordat o atenţie deosebită şi cercetării ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice ale universităţii şi de studenţi, în colaborare cu alte universităţi, cu instituţiile de cercetare din zonă, din ţară şi din afara hotarelor ţării.

Anual, timp de peste cinci decenii şi jumătate, universitatea şi-a propus să reunească specialişti din domeniile agronomice şi din industria alimentară pentru ca, împreună, să găsească cele mai bune soluţii care să conducă la creşterea producţiei, la îmbunătăţirea calităţii acesteia, la siguranţa alimentară a populaţiei şi la securitatea mediului ambiant.

"Zilele U.S.A.M.V. Iaşi", care se vor desfăşura la Iaşi în perioada 19 - 27 octombrie 2017, îşi propun să promoveze cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovării în diversele discipline care ţin de ştiinţele vieţii şi să încurajeze crearea unor poli ai cercetării de excelenţă în domeniu.
Detalii pe adresa: www.uaiasi.ro/zileleusamviasi

În perioada 19 - 20 octombrie 2017, în cadrul "Zilele USAMV Iaşi", se va desfăşura Congresul Ştiinţific cu participare internaţională organizat sub patronajul Ministerului Cercetării şi Inovării. Programul congresului şi modalităţile de înscriere se găsesc pe site-ul dedicat acestei manifestări ştiinţifice - www.uaiasi.ro/congres

Lucrările selectate de comitetul ştiinţific şi redactate, de preferinţă, într-o limbă de circulaţie internaţională, vor fi publicate, în funcţie de domeniul abordat, în următoarele reviste, indexate BDI (CAB International, Copernicus International, Genamics Journal Seek, SCIRIUS, DOAJ, AGRIS):

- "Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie" (ISSN 1454-7414),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultură" (ISSN 1454-7376),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie" (ISSN 1454-7368),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină Veterinară" (ISSN 1454-7406).

Cu deosebită consideraţie, vă adresăm invitaţia de a participa la evenimentele organizate în cadrul "Zilele U.S.A.M.V. Iaşi".Prof. Dr. Vasile VÎNTU
Rector al USAMV Iaşi
Prof. Dr. Gerard JITĂREANU
Preşedinte al Senatului USAMV Iaşi
 

 

NOTĂ

Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii. Comitetul ştiinţific al congresului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.CONTACT

Pentru informaţii suplimentare şi nelămuriri, nu ezitaţi să ne contactaţi.

FOTOGRAFII 2017

Imagini de la deschiderea congresului în Aula Magna "Haralamb Vasiliu".CAZARE ŞI EXCURSII

Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur. Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor.


 

©2014-2017 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 1 noiembrie 2017