Invitaţie

În cei peste o sută de ani de la înfiinţare, Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a fost, şi continuă să rămână, un pol al învăţământului superior şi al cercetării ştiinţifice, în domeniile ştiinţelor agronomice.

De-a lungul timpului, indiferent de conjuncturile istorice şi de transformările care au avut loc în dezvoltarea socială a ţării, universitatea a rămas consecventă misiunii sale de formare a specialiştilor pentru agricultură, horticultură, zootehnie, medicină veterinară şi inginerie alimentară.

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, s-a acordat o atenţie deosebită şi cercetării ştiinţifice desfăşurate de cadrele didactice ale universităţii şi de studenţi, în colaborare cu alte universităţi, cu instituţiile de cercetare din zonă, din ţară şi din afara hotarelor ţării.

Timp de peste cincizeci de ani, în fiecare an, universitatea şi-a propus să reunească specialişti din domeniile agronomice şi din industria alimentară pentru ca, împreună, să găsească cele mai bune soluţii care să conducă la creşterea producţiei, la îmbunătăţirea calităţii acesteia, la siguranţa alimentară a populaţiei şi la securitatea mediului ambiant.

Organizat sub patronajul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării ştiinţifice, Congresul Internaţional "Ştiinţele vieţii - o provocare pentru viitor" care se va desfăşura în perioada 20 - 22 octombrie 2016, la Iaşi, îşi propune să promoveze cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovării în diversele discipline care ţin de ştiinţele vieţii şi să încurajeze crearea unor poli ai cercetării de excelenţă în domeniu.

Lucrările selectate de comitetul ştiinţific şi redactate, de preferinţă, într-o limbă de circulaţie internaţională, vor fi publicate, în funcţie de domeniul abordat, în următoarele reviste, indexate BDI (CAB International, Copernicus International, Genamics Journal Seek, SCIRIUS, DOAJ, AGRIS):

- "Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie" (ISSN 1454-7414),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultură" (ISSN 1454-7376),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie" (ISSN 1454-7368),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină Veterinară" (ISSN 1454-7406).

Programul congresului şi modalităţile de înscriere se găsesc pe site-ul dedicat acestei manifestări ştiinţifice - www.uaiasi.ro/congres

Cu deosebită consideraţie, vă adresăm invitaţia de a participa la Congresul internaţional organizat de Universitatea Agronomică din Iaşi.


Prof. Dr. Vasile VÎNTU
Rectorul Universităţii Agronomice din Iaşi

 

 

NOTĂ

Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii. Comitetul ştiinţific al congresului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.CONTACT

Pentru informaţii suplimentare şi nelămuriri, nu ezitaţi să ne contactaţi.

FOTOGRAFII 2016

Imagini de la deschiderea congresului în Aula Magna "Haralamb Vasiliu".CAZARE ŞI EXCURSII

Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur. Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor.


 

©2014-2016 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 18 octombrie 2016