Invitaţie

În contextul sărbătoririi Centenarului de la Marea Unire din 1918 şi al internaţionalizării învăţământului universitar care domină cultura ieşeană, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este promotor al învăţământului superior agronomic, medical veterinar şi al cercetării ştiinţifice de referinţă.

Statornică misiunii sale pentru dezvoltarea ştiinţelor vieţii, Universitatea noastră răspunde în mod constant exigenţelor de formare profesională, orientându-se către realităţile economice, sociale şi de protecţie a mediului înconjurător. Pentru realizarea acestui deziderat, cadrele didactice şi conducerea Universităţii acordă o atenţie deosebită pentru formarea profesională a specialiştilor în domeniile: agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului şi inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.

"Zilele U.S.A.M.V. Iaşi", care se vor desfăşura în perioada 18 - 25 octombrie 2018, îşi propun să promoveze cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovării în diversele discipline care ţin de ştiinţele vieţii şi să încurajeze crearea unor poli ai cercetării de excelenţă în domeniu.

Detalii pe adresa: www.uaiasi.ro/zileleusamviasi

Congresul "ştiinţele vieţii, o provocare pentru viitor" este prilejul prin care, alături de noi, cercetători din diferite zone ale lumii să identifice soluţii ce pot contribui la dezvoltarea durabilă.

Congresul ştiinţific cu participare internaţională, va avea loc în perioada 18 - 19 octombrie 2018, fiind organizat sub patronajul Ministerului Cercetării şi Inovării. Programul congresului şi modalităţile de înscriere se găsesc pe site-ul dedicat acestei manifestări ştiinţifice - www.uaiasi.ro/congres

Lucrările selectate de comitetul ştiinţific şi redactate în limba engleză, vor fi publicate în funcţie de domeniul abordat, în următoarele reviste indexate BDI (CAB International, Copernicus International, Genamics Journal Seek, SCIRIUS, DOAJ, AGRIS):

- "Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie" (ISSN 1454-7414),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Horticultură" (ISSN 1454-7376),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Zootehnie" (ISSN 1454-7368),
- "Lucrări ştiinţifice. Seria Medicină Veterinară" (ISSN 1454-7406).

Cu aleasă consideraţie, vă adresăm invitaţia de a participa la Congresul organizat de Universitatea noastră şi la evenimentele organizate în cadrul "Zilelor USAMV" Iaşi.Prof. Dr. Vasile VÎNTU
Rector al USAMV Iaşi
Prof. Dr. Gerard JITĂREANU
Preşedinte al Senatului USAMV Iaşi
 

 

NOTĂ

Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii. Comitetul ştiinţific al congresului îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.CONTACT

Pentru informaţii suplimentare şi nelămuriri, nu ezitaţi să ne contactaţi.

FOTOGRAFII 2017

Imagini de la deschiderea congresului în Aula Magna "Haralamb Vasiliu".CAZARE ŞI EXCURSII

Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur. Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor.


 

©2014-2017 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 1 mai 2018