Secţiuni


  I. Apă şi sol
    Agrochimie, Biologia solului, Cadastru agricol, Construcţii agricole,
Irigarea culturilor agricole, Îmbunătăţiri funciare,
Pedologie, Sistematizarea şi organizarea teritoriului agricol, Topografie

  II. Tehnologii agricole
    Agricultură biologică, Agrotehnică, Cultura pajiştilor,
Ecologie, Entomologie, Fitopatologie, Fitotehnie, Maşini agricole,
Tehnică experimentală

  III. Ştiinte economice şi umaniste
    Agroturism, Consultanţă agricolă, Contabilitate,
Dezvoltare rurală, Economie agrară, Legislaţie agrară,
Limbi moderne, Management, Marketing, Pedagogie şi metodică,
Politici agrare, Sociologie rurală, Merceologia produselor alimentare

  IV. Inginerie alimentară
    Prelucrarea produselor agricole, Tehnologie şi control in industria vinului,
Tehnologia prelucrării legumelor şi fructelor, Tehnologia laptelui,
Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne,
Controlul calităţii alimentelor de origine animală,
Controlul calităţii alimentelor de origine vegetală,
Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor,
Inspecţie şi legislaţie sanitar-veterinară,
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
 

Galerie foto

Aici puteţi vizualiza câteva fotografii de la deschiderea lucrărilor congresului din octombrie 2017.

Ediţii anterioare

Sunt disponibile si paginile web ale ediţiilor anterioare, din ultimii patru ani. Le puteţi accesa aici.

Date de contact

Conf. dr. Florin LIPŞA
Prodecan

Facultatea de Agricultură
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490

Telefon: 0232 407.510
Fax: 0232 219.175
E-mail: flipsa@uaiasi.ro


Legături utile

- Facultatea de Agricultură
- Revistă
 

©2021 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 17 octombrie 2022