Reguli de tehnoredactare


Lucrările ştiinţifice (4 sau 6 pagini) vor fi redactate în mod obligatoriu în concordanţă cu template-ul Microsoft Word pe care-l puteţi vizualiza şi salva de aici:
    Template MS Word 2022 - Reguli de tehnoredactare a lucrărilor ştiinţifice

Documentul este conceput astfel încât să poată fi utilizat ca model şi este un şablon pe care se poate lucra în mod direct prin înlocuirea paragrafelor corespunzătoare.
Vă rugăm ca la tehnoredactarea lucrărilor în limba română să folosiţi caractere diacritice.
Nu vor fi acceptate pentru publicare lucrările care nu respectă structura:
- Introducere,
- Material şi metodă (de cercetare),
- Rezultate şi discuţii,
- Concluzii,
- Bibliografie.
şi nici cele care nu respectă regulile de tehnoredactare.

Atenţie!
1. Articolele care nu respectă instrucţiunile de tehnoredactare vor fi respinse înainte de a fi date la peer review.
2. Vă rugăm să nu numerotaţi paginile.
3. Fişierele vor fi denumite după numele de familie ale autorilor urmate de "_EN". Exemplu: GEORGESCU_IONESCU_EN.doc

Important
Autorii poartă integral responsabilitatea pentru acurateţea calculelor, datelor experimentale şi interpretările ştiinţifice, precum şi pentru corectitudinea redactării în limba engleză. Trimiterea lucrării(lor) presupune că acestea sunt originale şi nu au mai fost publicate sau fac obiectul publicării în alte reviste.

Întrucât lucrările ştiinţifice elaborate de Dvs. sunt supuse procesului de evaluare către Comisia de referenţi ştiinţifici, vă rugăm să respectaţi întocmai instrucţiunile privind conţinutul şi formatul standard menţionate mai sus. După elaborarea lucrării, aceasta se va introduce în formularul template corespunzător Revistei. 

Galerie foto

Aici puteţi vizualiza câteva fotografii de la deschiderea lucrărilor congresului din octombrie 2017.

Ediţii anterioare

Sunt disponibile si paginile web ale ediţiilor anterioare, din ultimii patru ani. Le puteţi accesa aici.

Date de contact

Conf. dr. Florin LIPŞA
Prodecan

Facultatea de Agricultură
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490

Telefon: 0232 407.510
Fax: 0232 219.175
E-mail: flipsa@uaiasi.ro


Legături utile

- Facultatea de Agricultură
- Revistă
 

©2021 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 17 octombrie 2022