100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Concurs pentru posturi didactice > Lista candidaţilor înscrişi la concursLista candidaţilor înscrişi la concurs


Nr.
crt.
Facultate Departament Pozitie în Statul de funcţii Funcţie didactică Discipline din planul de învăţământ Candidaţi Documente
în limba română în limba engleză
1. Agricultură Pedotehnică I/9 Conferenţiar universitar Agrotehnică; Fizica solurilor agricole; Tehnică experimentală Şef lucr. dr. Răus Lucian » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
2. Agricultură Pedotehnică I/10 Conferenţiar universitar Operaţii unitare în industria alimentară; Procese şi operaţii în industria alimentară; Utilaje în industria alimentară Şef lucr. dr. Cârlescu Petru-Marian » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
3. Agricultură Ştiinţa plantelor II/35 Asistent universitar Fiziologie vegetală; Fiziologia plantelor Dr. Covaşă Mihaela » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
4. Agricultură Agroeconomie III/9 Conferenţiar universitar Contabilitate generală; Contabilitate financiară; Contabilitate şi gestiune economică; Contabilitate şi analiză economico-financiară Şef lucr. dr. Ignat Gabriela » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
5. Agricultură Agroeconomie III/10 Conferenţiar universitar Drept şi legislaţie agrară; Drept comercial; Inspecţie şi legislaţie fitosanitară; Politici agricole Lect. dr. Diaconu Carmen-Mariana » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
6. Agricultură Agroeconomie III/37 Asistent universitar Management; Management general; Management strategic; Sisteme de producţie agricolă Dr. ing. Viziteu Ştefan » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
7. Horticultură Ştiinţe exacte IV/2 Profesor universitar Biochimie; Biochimia alimentului Conf. dr. Trincă Lucia-Carmen » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
8. Horticultură Tehnologii horticole V/19 Şef de lucrări Poluarea apei, aerului şi solului; Monitorizarea şi diagnoza calităţii mediului Dr. ing. Hlihor Raluca-Maria » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
9. Horticultură Tehnologii horticole V/40 Asistent universitar Legumicultură specială; Tehnologii horticole - Legumicultură; Managementul sistemelor ecologice legumicole; Management ecologic Dr. ing. Gabriel-Ciprian Teliban » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
10. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/8 Conferenţiar universitar Nutriţie şi alimentaţie; Producţii animaliere Şef lucr. dr. Simeanu Daniel » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
» Curriculum vitae
» Presentation fact sheet
» List of scientific papers
11. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/27 Asistent universitar Controlul şi expertiza calităţii cărnii şi a produselor din carne; Tehnologia cărnii şi a preparatelor din carne; Tehnologia produselor de origine animală; Tehnologia laptelui şi a produselor derivate; Inginerie tehnologică în alimentaţie publică şi agroturism; Practică Dr. ing. Ciobanu Marius-Mihai » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
12. Zootehnie Ştiinţe fundamentale in zootehnie VI/28 Asistent universitar Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor; Merceologia produselor alimentare; Merceologia produselor agroalimentare; Managementul calităţii alimentelor; Merchandising în alimentaţie publică şi agroturism Dr. ing. Frunză Gabriela » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
13. Zootehnie Managementul producţiilor animale VII/15 Şef de lucrări Procesarea produselor din acvacultură; Procesarea producţiilor acvatice; Cuniculicultură, animale de blană şi vânat Asist. univ. dr. Fotea Lenuţa » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
14. Medicină Veterinară Preclinici VIII/15 Asistent universitar Anatomie Dr. med. vet. Munteanu Alexandru » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
15. Medicină Veterinară Preclinici VIII/17 Asistent universitar Histologie şi embriologie; Biologie moleculară Dr. med. vet. Dulman Ozana-Maria Dosar neeligibil. Lipsesc documentele justificative corespunzătoare pregătirii psihopedagogice solicitate prin lege.
Dr. med. vet. Pavel Ionuţ » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
16. Medicină Veterinară Clinici IX/16 Şef de lucrări Medicină internă a animalelor de companie; Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii; Prelegeri clinice - animale de companie Asist. univ. dr. Musteaţă Mihai » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
17. Medicină Veterinară Clinici IX/20 Asistent universitar Semiologie; Radiologie/Imagistică Dr. med. vet. Baisan Radu-Andrei » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-
Dr. med. vet. Daraban Constantin » Curriculum vitae
» Fişă de verificare
» Listă de lucrări
-

 
 
Copyright © 2018 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 31 decembrie 2018