ENGLISH

 

 

Parteneri

Personal

Obiective

Impact

Valorificare

Contact

 

REFERINŢE

PROGRAMUL 4 - PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE


Acronimul Propunerii : SOILCONS

Contract nr. : 52-107
Autoritatea contractantă: 
Centrul Naţional de Management Programe Bucureşti

Contractor : Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi
Perioada de derulare: 2008-2011

TITLU

CERCETĂRI PRIVIND OPTIMIZAREA ORGANELOR DE LUCRU PENTRU PREGĂTIREA PATULUI GERMINATIV ÎN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE UNEI AGRICULTURI DURABILE

 

 

PARTENERI

DENUMIREA ORGANIZAŢIEI

Rolul în proiect

Persoană
responsabilă

Coordonate
persoană contact

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară Iaşi "Ion Ionescu de la Brad" (USAMV Iaşi)

CO

Prof. dr. ing.

Ioan ŢENU

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iasi,

cod 700490, România

Tel.: 0040 232 407558   

Fax: 0040 232 260650
itenu@uaiasi.ro

www.uaiasi.ro

Institutul National De Cercetare – Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare (INMA) Bucureşti

P1

CP I, Dr. ing.

Iosif COJOCARU

B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.6, Bucureşti, România

Tel.: 0040 21 2693269

Fax: 0040 21 2693273

icsit @sunu.rnc.ro

www.inma.ro

Centru de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului (CCDCES) Perieni-Vaslui

P2

Dr.ing.

Vasilică NĂSTASE

Şos. Bârlad-Bacău Km 7, Perieni- Vaslui, România

Tel.: 0040 235 413770

Fax: 0040 235 412837

nastasa.vasilica@cesperieni.ro

 www.cesperieni.ro

Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" (UT) Iaşi

P2

Prof. dr. ing.

Dorel LEON

B-dul Dimitrie Mangeron nr.61-63,
Iasi, cod 700050, România
Tel.:0040 232 278683 int.2284

Fax: 0040 232 232337
www.mec.tuiasi.ro

dleon@tuiasi.ro

MEMBRII ECHIPEI

UŞAMV Iaşi

(CO)

INMA Bucureşti (P1)

CCDCES Perieni-Vaslui (P2)

UT Iaşi (P3)

 

Tenu Ioan

Valcu Victor

Cojocariu Petru

Rosca Radu

Bercovici Cătălin

Cazacu Dan

Chirila Constantin

Cârlescu Petru

Daniliuc Carmen

Budui Costin

Butnaru C-tin Liviu

Filipescu Ilie

Avarvarei Bogdan Vlahidis Virgil

Gheorghe Costica

Honciuc Mihai

Huţanu Mircea

Robu Teodor

Cojocaru Iosif

Gangu Vergil

Pirna Ion

Marin Eugen

Năstasă Vasilică

Nistor Dumitru

Nistor Doina

Purnavel Gheorghe

Filiche Eugen

Hurjui Cosmin

Petrovici Gabriel

Năstasă Elena

Leon Dorel

Bârsănescu Paul Doru

Goanţă Viorel

Leiţoiu Bogdan

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 1. Stabilirea gradului de predictibilitate a modificărilor induse în sol ca urmare a traficului şi a lucrărilor agricole, prin dezvoltarea de modele fizice ale interacţiunilor cu solul;

 2. Optimizarea formei organelor active cu impact asupra stucturii solului, pentru reducerea forţei rezistente şi a tasării solului.

 3. Aplicarea metodei elementului finit pentru elaborarea unor modele fizico-matematice referitoare la tracţiunea roţii cu pneu, tasarea solului ca urmare traficului agricol, procesul de lucru al organelor active ce realizează lucrarea solului fără întoarcerea brazdei;

 4. Stabilirea influenţei caracteristicilor solului asupra modelelor fizice elaborate;

 5. Proiectarea şi realizarea unui laborator pentru încercări maşini agricole;

 6. Validarea/calibrarea modelelor prin încercări de laborator, în canalul de sol;

 7. Încercări de câmp pentru determinarea indicilor energetici şi tehnologici ai agregatelor tractor-maşină agricolă, folosind tractoare instrumentate corespunzător;

 8. Analiza comparativă a rezultatelor, teoretice, de laborator şi din câmp pentru validarea finală a modelelor;

 9. Formularea de concluzii referitoare la condiţiile de aplicare a modelelor (cu referire la caracteristicile fizice ale solului) şi îmbunătăţirea procesului de lucru al organelor active;

 10. Estimări asupra efectelor economice preconizate (reducerea forţei de tracţiune şi a consumurilor energetice, influenţa sistemului conservativ de lucrare a solului asupra producţiei);

 11. Diseminarea rezultatelor obţinute.

 

IMPACTUL ECONOMIC, SOCIAL ŞI ASUPRA MEDIULUI       

 

Impactul de mediu

 • asigurarea condiţiilor de conservare a solului, prin reducerea degradării proprietăţilor acestuia prin lucrări agricole;

 • reducerea poluării prin reducerea consumurilor energetice la executarea lucrărilor agricole.

 

Efecte economice

 • reducerea costurilor pentru executarea mecanizată a lucrărilor solului şi ca urmare micşorarea costurilor de producţie, ţinând cont că aceste inputuri tehnologice au o pondere de 35 – 40 % faţă de totalul cheltuielilor;

 • creşterea producţiei agricole pe unitatea de suprafaţă, prin crearea condiţiilor optime specifice fiecărei specii de cultură;

 •  se creează condiţii de conservare a solului prin efectuarea minimului de lucrări necesare fiecărei specii de plante.

 

Impact social

 

·       dezvoltarea durabilă a zonei rurale şi formarea unei pieţe concurenţiale viabile;

·       creşterea siguranţei alimentare prin realizarea necesarului de produse agricole;

 

VALORIFICARE

Raport de cercetare - etapa 1
Raport de cercetare - etapa 2

PERSOANE DE CONTACT

Prof. dr. Ioan ŢENU - Director proiect

Facultatea de Horticultură – U.Ş.A.M.V. Iaşi

Aleea M. Sadoveanu nr. 3

700490, Iaşi, România

 Tel.: 0040 232 407558

 Fax: 0040 232 260650
 
e-mail: itenu@uaiasi.ro

 http://www.uaiasi.ro/Horti/CopertaHorti_rou.htm

Conf. dr. Radu ROŞCA –Responsabil  proiect CO

Facultatea de Horticultură – U.Ş.A.M.V. Iaşi

Aleea M. Sadoveanu nr. 3

700490, Iaşi, România

Tel.: 0040 232 407560

Fax: 0040 232 260650

e-mail: rrosca@uaiasi.ro

http:// rrosca.tripod.com

 

 

 

Ultima actualizare: 09-Feb-2009