.
.
.
.
.
UTILE  
.
 

OBIECTIVELE FUSPA

Asigura finantare prin intermediul donatiilor, sprijinului guvernamental si non-guvernanental, subscriptiilor si altor surse permise de lege.

Acorda consultanta fermierilor, grupurilor de producatori si altor oraganizatii comerciale sau persoane cu activitate in domeniul agricol in toate problemele legate de productie si dezvoltarea afacerilor, in vederea imbunatatirii performantelor obtinute de acestia.

Acorda consultanta fermierilor, grupurilor de producatori si altor oraganizatii comerciale sau persoane cu activitate in domeniul agricol pentru dezvoltarea afacerilor si imbunatatirea competentelor in management, marketing, contabilitatea firmei si planificarea afacerilor, accesul la credite etc.

Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din cadrul sectorului agricol si furnizorii de consultanta din cadrul USAMV Iasi, precum si a altor institutii de invatamant, oficiilor de consultanta, institutelor de cercetari si consultanti privati.

Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din sectorul agricol si furnizorii de input-uri.

Intermediaza legaturi intre fermieri si alti operatori din sectorul agricol si cumparatorii de produse agricole, respectiv de servicii, iclusiv procesatori si comercianti interni si internationali.

Infiinteaza agentii care sa faciliteze livrarea produselor si a serviciilor in sectorul agricol.

Editeaza ziare, rapoarte, buletine informative, asigura servicii mass-media sau alte forme de difuzare a informatiei catre fermieri si alti operatori din sectorul agricol.

Organizeaza intalniri de lucru, seminarii, mese rotunde, conferinte, simpozioane etc., in scopul popularizarii rezultatelor relevante ale cercetarii si ale practicilor de productie si management agricol catre fermieri, grupuri de producatori si alti interprinzatori agricoli

Intreprinde actiuni oentru dezvoltarea socio-profesionala a producatorilor agricoli si pentru integrarea in agricultura a locuitorilor din mediul rural.

Intreprinde actiuni privind protectia mediului si, in acest scop se implica in activitatea producatorilor agricoli, militand pentru promovarea unei agriculturi durabile.

Urmareste calitatea produselor furnizate de intreprinzatorii agricoli in scopul protectiei consumatorilor si organizeaza instruiri in acest scop.

 

h o m e   |   t e r m e n i   ş i  c o n d i ţ i i   |   c o n t a c t