.
.
.
.
.
UTILE  
.
 

Fermieri – jud. Iasi

1. Ferme zootehnice

AF DUMITRASCU MARIN CATALIN
AF GALBAU S. BOGDAN IULIAN
AF BIZDIGA MARICICA
AF ZAUR A. LAURA
AF BORTAS D. STEFAN
AF SOFRAC D. RADUCU
AF TERCIU I. VASILE
AF RIMBU VASILE-VALERIAN
AF PLUMBU T. MIHAI
AF BUZATU I. ELISABETA
AF BOGDAN BUZATU
AF TERCIU I. IOAN
AF TERCIU V. GABRIEL
AF PLESCAN CONSTANTIN
AF TOPITA CONSTANTIN DAN
AF UNTU MIRCEA FLORIN
AF UNTU VASILE
AF VOLCENSCHI ELENA
AF MUNTEANU VIORICA
AF NECULA VASILE
AF SARGHE M. ALINA-MARIA
AF NECULAES L. FABIAN CRISTIAN
PFA CARP I PETRU IOAN

2. Ferme vegetale

PREDA GH. IOAN AF
AF ZAPODEANU ANTON
AF VASILIU IONEL
AF AMARANDEI SILVIU
AF COTOFANU C. CONSTANTIN VALENTIN
AF CHISCAREANU CONSTANTIN
AF CORLAT N. PETRU
AF RAICU CONSTANTIN
AF PANA V PETRE
AF NICURIUC D. IONEL
AF VRABIE I. STELIAN
AF PETRESCU M FLORIN-RICARD
AF CHIRILA DUMITRU
PFA MUNTEANU ALEXANDRU
AF DRAGAN VASILICA
PFA CADAR IOAN
PFA BORTAS I MIREL
PFA MITESCU LENUTA
PFA FLORICI DANUT

3. Ferme pomicole si viticole

PFA ZANOSCHI IOAN
PF NASTASE I EUGENIA
PFA CADAR IOAN

Fermieri – Republica Moldova

BUDEANU DORIN                 – Ungheni
PATRASCU MIHAIL           – Ungheni
BURUIANA NICOLAI           – Ungheni
VLADEI ION                        – Ungheni
VIZITIU PETRU                   – Ungheni
CIOCAN ION                       – Ungheni
OJOG CONSTANTIN          – Ungheni
BARGAN ALEXANDRU       – Ungheni
BRINZA ALEXANDRU         – Ungheni
STOICA IURIE                     – Ungheni
STOICA VALENTIN            – Ungheni
HUTANU MARIAN              – Ungheni

 

 

h o m e   |   t e r m e n i   ş i  c o n d i ţ i i   |   c o n t a c t