Date de contact

Adresa:
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Facultatea de Medicină Veterinară
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, 700489, Iaşi, România
Telefon: 0232 219.113
Fax: 0232 219.113
E-mail: secr_vet@uaiasi.ro


Spitalul Clinic pentru Animale de Companie

Compartimentul de Urgenţe
Telefon: 0232 407.362


Decan:

Prof. dr. Mihai MAREŞ
Telefon: 0232 407.351
E-mail: mmares@uaiasi.ro

Prodecan:

Conf. dr. Aurelian Sorin PAŞCA
Telefon: 0232 407.333
E-mail: spasca@uaiasi.ro

Prodecan:

Conf. dr. Dragoş Constantin ANIŢĂ
Telefon: 0232 407.318
E-mail: danita@uaiasi.ro


Asociaţia Studenţilor Veterinari Iaşi (A.S.V.I.)

Site: http://www.uaiasi.ro/asv-iasi