prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagina » Noutăţi administrative


Noutăţi administrative


Ultimele anunţuri


202330.10.2023

Selecţie parteneri proiect PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49, cod SMIS 308885
- Anunţ de selecţie parteneri
- Anexa 1: Scrisoare de intenţie
- Anexa 2: Fişa partenerului
- Anexa 3: Grila de evaluare pentru etapa de calificare a participanţilor
- Anexa 4: Grila de evaluare pentru etapa de selecţie a participanţilor
- Anexa 5: Declaraţie de angajament
- Anexa 6: Declaraţia de eligibilitate
- Raportul procedurii de selecţie
- Anunţ rezultate selecţie
- Raportul intermediar al procedurii de selecţie
- Anunţ final rezultate selecţie
- Raportul final al procedurii de selecţie30.10.2023

Selecţie parteneri proiect PEO/71/PEO_P7/OP4/ESO4.5/PEO_A49, cod SMIS 308860
- Anunţ de selecţie parteneri
- Anexa 1: Scrisoare de intenţie
- Anexa 2: Fişa partenerului
- Anexa 3: Grila de evaluare pentru etapa de calificare a participanţilor
- Anexa 4: Grila de evaluare pentru etapa de selecţie a participanţilor
- Anexa 5: Declaraţie de angajament
- Anexa 6: Declaraţia de eligibilitate
- Anunţ rezultate selecţie
- Raportul intermediar al procedurii de selecţie
- Anunţ final rezultate selecţie
- Raportul final al procedurii de selecţie16.10.2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, USV Iaşi publică lista mijloacelor fixe disponibile pentru valorificare prin transfer fără plată:
- Anunţ despre lista mijloacelor fixe disponibile prin transfer fără plată
- Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune / declasare06.10.2023

Selecţie parteneri privaţi proiect PEO - eTTiC
- Anunţ de selecţie partener pentru proiectul PEO - eTTiC
- Anexa 1: Scrisoare de intenţie
- Anexa 2: Fişa partenerului
- Anexa 3: Grila de evaluare pentru etapa de calificare a participanţilor
- Anexa 4: Grila de evaluare pentru etapa de selecţie a participanţilor
- Anexa 5: Calendarul procedurii de selecţie
- Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor - operatori economici18.08.2023

Chestionar despre serviciile publice digitale ale USV Iaşi
Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi face parte din Grupul de lucru pentru elaborarea "Strategiei de Transformare Digitală a Judeţului Iaşi". În acest context, vă invităm să contribuiţi la eficientizarea digitalizării prin completarea unor chestionare care ne vor ajuta să înţelegem mai bine nevoile şi aşteptările dumneavoastră.24.07.2023

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul Construire linie de vinificaţie şi depozit de fructe conform PUZ aprobat cu HCL nr. 235/05.06.201914.06.2023

Concurs de soluţii pentru Reconstruire clădire pavilion 14 Laborator Biotehnologii cu schimbarea funcţiunii în clădire Muzeu al USV Iaşi
» Regulamentul concursului (include formularul de înscriere pentru participarea la concurs)
» Tema de proiectare
» Plan topografic
» Certificat de urbanism
» Extrase carţi funciare:
   - Extras de carte funciară (Cartea Funciară nr. 124952 Iasi)
   - Extras de carte funciară (Cartea Funciară nr. 124952-C26 Iasi)
» Extras de plan cadastral
» Grila de evaluare
» Calendarul concursului
» Secretariat concurs:
   - Secretariatul concursului este asigurat prin grija Serviciului Dezvoltare Instituţională
   al Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi.
   - Persoană de contact:
   Ec. Mia Andreea MERTICARIU - investitii@uaiasi.ro, 0232 407.365
» Clarificări:
   - Clarificare din oficiu
   - Răspuns consolidat (1)
   - Răspuns consolidat (2)
» Raport final
» Diplome
» Rezultatul concursului - Proiecte:
   - Locul 1 - Arhitect Andrei Ignat (S.C. AIARHITECTURA S.R.L.),
   - Locul II - Arhitect George Sava.


202224.11.2022

Anunţ privind procedura de selecţie a partenerilor - operatorilor economici, în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea unui consorţiu regional integrat pentru învăţământ dual, respectiv pentru redactarea şi depunerea unei cereri de finanţare în cadrul competiţiei din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email proiectemajore@uaiasi.ro

Data limită pentru primirea ofertelor este de 29.11.2022, ora 14:00.

- Anunţ de participare
- Anunţ prelungire perioadă de selecţie
- Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie a partenerilor - operatori economici03.11.2022

Anunţ privind procedura de selecţie a partenerilor - operatorilor economici, în vederea realizării demersurilor necesare pentru constituirea unui consorţiu regional integrat pentru învăţământ dual, respectiv pentru redactarea şi depunerea unei cereri de finanţare în cadrul competiţiei din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta C15: Educaţie, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email proiectemajore@uaiasi.ro

Data limită pentru primirea ofertelor este de 10.11.2022, ora 14:00.

- Anunţ de participare
- Decizie anulare procedură de selecţie20.09.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Horticultură - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar - PERFORMA şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de: bunuri de consumabile pentru activităţile A.II.1, A.II.4, A.IV.1, A.IV.2, poz 17 PA

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

Data limită pentru primirea ofertelor este de 28.09.2022, ora 12:00.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Anunţ de participare
- Termeni şi condiţii de livrare
- Anunţ de atribuire18.08.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Horticultură - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar - PERFORMA şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de: Derulare vizită de studiu (transport, cazare şi masă pentru studenţi + echipa sub-proiect).

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

Data limită pentru primirea ofertelor este de 26.08.2022, ora 12:00.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii de livrare
- Propunere traseu
- Anunţ de atribuire26.07.2022

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de mobilier (corp bibliotecă cu rafturi) - anul III.

Toate documentele menţionate în invitaţia de participare se transmit în formă scrisă (în original sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail - mar.ciobanu@yahoo.com) până la data de 04.08.2022, ora 16:00.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice28.06.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă necesare derulării activităţilor specifice şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro sau mivancia@uaiasi.ro

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.07.2022, ora 10:00.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni de referinţă pentru servicii de consultanţă23.05.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Horticultură - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar - PERFORMA şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de echipamente IT şi software necesare derulării activităţilor specifice şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: echipamente IT şi software, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 31.05.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "echipamente IT şi software - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii de livrare
- Anunţ de atribuire

» » » Prelungire termen depunere oferte: 09.06.2021, ora 14:00 « « «27.04.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi/ Facultatea de Horticultură- a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi- Granturi Necompetitive pentru Universităţi (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului "ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢELOR ACADEMICE A STUDENŢILOR DIN ANUL I AI FACULTĂŢII DE HORTICULTURĂ PREDISPUŞI LA ABANDON ŞCOLAR - PERFORMA" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de echipamente IT şi software necesare derulării activităţilor specifice şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: echipamente IT şi software , în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.05.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "echipamente IT şi software - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice

» » » Prelungire termen depunere oferte: 12.05.2022, ora 14:00 « « «


21.04.2022

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat, în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGCU-SS), un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de Laptop cu Windows, Office instalate si cartelă SIM conexiune date mobile necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Laptop cu Windows, Office instalate si cartelă SIM conexiune date mobile , în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 03.05.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Laptop cu Windows, Office instalate şi cartelă SIM conexiune date mobile - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice
- Anunţ de atribuire14.04.2022

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de echipamente IT & software necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Echipamente IT & software, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 27.04.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Echipamente IT & software - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice
- Anunţ de atribuire

» » » Prelungire termen depunere oferte: 05.05.2021, ora 14:00 « « «


06.04.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Horticultură - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar - PERFORMA şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de 50 kituri de instruire membri grup ţintă necesare derulării activităţilor specifice şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: 50 kituri de instruire membri grup ţintă, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 19.04.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "50 kituri de instruire membri grup ţintă - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii de livrare
- Anunţ de atribuire05.04.2022

În baza Acordului de Grant nr. 281/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Horticultură - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGU-N) un grant în valoare de 350719,86 Lei pentru implementarea subproiectului Îmbunătăţirea performanţelor academice a studenţilor din anul I ai Facultăţii de Horticultură predispuşi la abandon şcolar - PERFORMA şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de foarfeci de cultură necesare derulării activităţilor specifice şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: foarfeci de cultură, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 18.04.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Foarfeci de cultură".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii de livrare
- Anunţ de atribuire

» » » Prelungire termen depunere oferte: 02.05.2021, ora 14:00 « « «30.03.2022

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGCU-SS) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului "Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de 50 Kit-uri de instruire membri grup ţintă necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Laptop cu Windows, Office instalate si cartela SIM conexiune date mobile, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 12.04.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Laptop cu Windows, Office instalate şi cartelă SIM conexiune date mobile - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice
- Anunţ de atribuire

» » » Prelungire termen depunere oferte: 20.04.2021, ora 14:00 « « «


30.03.2022

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGCU-SS) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului "Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de 50 Kit-uri de instruire membri grup ţintă necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email andreeamia.merticariu@uaiasi.ro

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Materiale de instruire membri grup ţintă, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 12.04.2022, ora 14:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Materiale de instruire membri grup ţintă - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- invitaţie de participare
- specificaţii tehnice

» » » Prelungire termen depunere oferte: 20.04.2021, ora 14:00 « « «24.03.2022

Achiziţii: echipamente de stocare a datelor (memorie externă) şi kit-uri Antreprenor pentru participanţii din GT Cadre didactice la SA. 4.4.
Pentru: Proiectul POCU/379/6/21/124388 cu titlul "Măsuri active pentru creşterea participarii la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate Antre _S".
- Anunţ de participare
- Model de contract
- Formulare21.01.2022

Servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/124388 cu titlul: "Măsuri active pentru creşterea participarii la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate Antre _S".
- Anunţ de participare
- Caiet de sarcini
- Contract de servicii
- Formulare
- Fişa de date a achiziţiei
- Instrucţiuni pentru candidaţi / ofertanţi
- Anunţ atribuire contract

Istoric anunţuri


2021


14.12.2021

LOT 1: Achiziţie de servicii pentru organizarea de evenimente: organizarea a 20 de stagii practice la SA.4.4 pentru 30 de persoane din GT personal universitar, cu vizite/mobilităţi la angajatori sau alţi parteneri
LOT 2: Achiziţie de servicii pentru organizarea de evenimente: organizarea a 12 schimburi de experienţă cu agenţi economici / angajatori la SA.4.2 pentru 30 de persoane din GT personal universitar
- Anunţ de participare
- Caiet de sarcini
- Contract de servicii
- Formulare
- Fişa de date a achiziţiei


18.11.2021

Achiziţie de servicii pentru organizare de evenimente
(proiect POCU/379/6/21/124388).
- Anunţ de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Fişa de date a achiziţiei
» » » Prelungire termen depunere oferte: 02.12.2021, ora 12.00 « « «
----------------------------------------------------------------------------------------
- Raport de anulare a procedurii proprii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică


04.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 12.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de servicii multiplicare/tipărire - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru derulare vizită de studiu (transport pentru studenţi - poz. #13 din Planul de Achiziţii); activitatea A.IV - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru derulare vizită de studiu (cazare şi masă pentru studenţi + echipa sub-proiect - poz. #14 din Planul de Achiziţii); activitatea A.IV - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de mobilier (dulap cu uşi) - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


03.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de Echipament IT şi software (Imprimantă multifuncţională - 1 buc) - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 11.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Specificaţii tehnice


01.11.2021

În baza Acordului de Grant nr. 282/SGU/NC/II/12.12.2019, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 700.500 Lei pentru implementarea subproiectului SPORIREA ŞANSELOR DE INTEGRARE A STUDENŢILOR ZOOTEHNIŞTI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru contract de servicii de consultanţă pentru organizarea şi desfăşurarea de activităţi cu grupul ţintă, design materiale pentru activităţi de consiliere şi dezvoltare personală - anul II.

Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 10.11.2021, ora 16:00.

Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail mar.ciobanu@yahoo.com

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni de referinţă


26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Lot 1: Mulaje-piese anatomice (neperisabile). Lot 2: Pachet instrumentar şi consumabile de laborator în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
Ofertanţii pot depune o singură ofertă, pentru unul sau mai multe loturi.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Lot 1: Mulaje-piese anatomice (neperisabile). Lot 2: Pachet instrumentar şi consumabile de laborator - ROSE", după caz.

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi Condiţii de Livrare - formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

» » » Procedură anulată. Nu a fost primită nicio ofertă conformă. « « «


26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: videoproiector, imprimantă multifuncţională, scaner tip workforce, copiator, ecrane de proiecţie în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Videoproiector, imprimantă multifuncţională, scaner tip workforce, copiator, ecrane de proiecţie - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi Condiţii de Livrare - formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate
- Anunţ de atribuire (17.12.2021)


26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteţi invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: tabletă, tabletă grafică, cameră foto, switch cu 24 porturi + rack 19inch/switch, sisteme audio multimedia cu player audio, tablă inteligentă interactivă în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanţi şi va fi însoţită de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Tabletă, tabletă grafică, cameră foto, switch cu 24 porturi + rack 19inch/switch, sisteme audio multimedia cu player audio, tablă inteligentă interactivă - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi Condiţii de Livrare - formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate

» » » Procedură de atribuire anulată. « « «


26.10.2021

Beneficiarul Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitaţie de Participare.

În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: echipamente IT şi software, în conformitate cu solicitările din invitaţia de participare şi specificaţiile tehnice solicitate. Oferta va fi întocmită conform formularului "Termeni şi Condiţii de Livrare", formular ce trebuie completat de ofertanti si va fi insotita de documentele de calificare solicitate.

Data limită pentru primirea ofertelor este 05.11.2021, ora 12:00.
La depunerea ofertelor se va face menţiunea "Achiziţie de Echipamente IT şi software - ROSE".

Regăsiţi ataşat următoarele documente:
- Invitaţie de participare
- Termeni şi Condiţii de Livrare - formular în care se regasesc specificaţiile tehnice ale produselor solicitate
- Anunţ de atribuire (17.12.2021)


11.10.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de consumabile activităţi de instruire, dedicate nevoilor grupului ţintă pentru activităţile B1, B2.1, B2.2, B3.1, B3.2, B.4.1, B5.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, e-mail sau fax), se poate realiza până la data de 21.10.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de e-mail roxana.lupu@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii
- Anunţ de atribuire
» » » Prelungire termen depunere oferte: 29.10.2021, ora 12:00 « « «


11.10.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi a primit un grant de la cu MEN-UMPFE, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de bunuri necesare derulării activităţilor A, B2, B3, B4: tabla de perete pentru cretă (4 buc) şi flipchart magnetic (4 buc), conform invitaţei de participare ataşată.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, e-mail sau fax), se poate realiza până la data de 21.10.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de e-mail roxana.lupu@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare
- Termeni şi condiţii
- Anunţ de atribuire
» » » Prelungire termen depunere oferte: 29.10.2021, ora 12:00 « « «


24.09.2021

Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi are onoarea să vă invite să participaţi la procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/123458 "Educaţie antreprenorială inovativă - EducAtIv" având ca obiect: Servicii organizate activitate grup ţintă - Tabără antreprenorială 5 zile în Regiunea NE (Gura Humorului) - cazare, transport şi masă - 5 zile
- Anunţ de participare
- Formulare
- Anunţ atribuire contract


02.07.2021

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare - a accesat în cadrul schemei de granturi Pentru Universităţi - Granturi Competitive (SGCU-SS) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului "Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea de 50 Kit-uri de instruire membri grup ţintă necesare derulării activităţilor specifice subproiectului (A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.8, A IV.1, A IV.2) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 14.07.2021, ora 12:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresele de mail andreeamia.merticariu@uaiasi.ro, ralucad@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare 50 kituri (rucsac, tabletă, atlas, usb, rechizite, tricou, şapcă)
- Termeni şi condiţii
- Răspuns solicitare clarificare nr. AP113/07.07.2021
- Anunţ atribuire contract

Prelungire valabilitate depunere oferte: până pe 22 iulie 2021, ora 12.00
Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.


01.07.2021

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA PENTRU ŞTIINŢELE VIEŢII "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Invăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 15.07.2021, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare 60 kituri (rucsac, tabletă, agendă, pix, memory stick) (format PDF, format Word)


11.06.2021

Denumire achiziţie: Furnizare Sistem real-time PCR
Sursa de finanţare: Contract de finanţare 2SOFT/1.2/47 din 19.11.2020
Proiect transfrontalier Ro-Md cu titlul "Team up for healthy fish in aquaculture systems of the Prut river basin".
Coordonator proiect: Institutul de Zoologie, Chişinău, Republica Moldova
- Anunţ publicitar
- Formulare


05.05.2021

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC ALFATRAVEL SERVICES SRL (Iasi, sos Nicolina 41, bloc 966A, sc A, ap 23, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 8.700 lei (fără TVA).


05.05.2021

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC ALFATRAVEL SERVICES SRL (Iasi, sos Nicolina 41, bloc 966A, sc A, ap 23, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 66.708 lei (fără TVA).


21.04.2021

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei (ME) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport, cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă,sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 03.05.2021, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Transport)
- Invitaţie de participare (Servicii cazare şi masă)


19.03.2021

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/123458 "Educaţie antreprenorială inovativă - EducAtIv", cod 123458, este interesată de achiziţia de servicii specializate pentru organizare vizite tematice
- Anunţ de participare - Servicii specializate pentru organizare vizite tematice - POCU 123458
- Anunţ atribuire contract


15.03.2021

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA INVĂŢĂMANTUL TERŢIAR ANTREPENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S" cod 124388, este interesată de achiziţia de servicii de catering constând în furnizarea de pachete complete de servicii de hrană
- Anunţ publicitar - Servicii de catering POCU 124388
- Model de contract
- Anunţ de atribuire pentru contractele de achiziţie publică


2020


04.12.2020

În baza Acordului de Grant nr. 316/SGU/PV/III din 18.06.2020, semnat cu MEN-UMPFE, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi / Facultatea de Zootehnie - a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi - Granturi Competitive (SGCU-SS) un grant în valoare de 563262 Lei pentru implementarea subproiectului "Universitatea noastră poate fi şi a ta - UNSAT" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea de echipamente IT şi software necesare derulării activităţilor specifice subproiectului(A I.1, AI.2, A I.3, A II.1, A II.2, A II.3, A II.4, A II.5, A II.6, A II.7, A II.8, A II.9, A III.1, A III.2, A III.3, A III.4, A III.5, A III.6, A III.7, A III.8, A IV.1, A IV.2 şi a celor de management) şi pentru îndeplinirea obiectivelor subproiectului.
Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 14.12.2020, ora 16.00.
Prelungire valabilitate depunere oferte: pana pe 23 decembrie 2020.
Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail andreeamia.merticariu@uaiasi.ro, ralucad@uaiasi.ro
- Invitaţie de participare - Echipamente IT şi software
- Anunţ de atribuire


12.08.2020

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (iunie 2020), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6 - Educaţie şi competenţe Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii Prioritatea de investiţii 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie Obiectivul specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Raport selecţie parteneri
- Anunţ privind rezultatul procesului de selecţie
- Anunţ privind rezultatul procesului de evaluare


15.07.2020

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE Şi MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" IAşI a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului şANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de Servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfăşurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. PRINTONER S.R.L. România (Sat Rediu Aldei, Com. Aroneanu, Jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 4.569,4 lei (fără TVA).


26.06.2020

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" (USAMV IAŞI) organizează selecţia de entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România, în calitate de Partener, în vederea implementării activităţilor proiectului "e-Antreprenor" ce va fi depus în cadrul cererii de propuneri AP 6/ Pl 10.iv/ OS 6.13. Innotech Student
- Anunţ de selecţie partener privat pentru implementare proiect POCU
- Anunţ cu privire la rezultatul evaluării ofertelor depuse pentru proiectul e-Antreprenor
- Raportul privind rezultatul procedurii de selecţie partener - e-Antreprenor
- Anunt final privind rezultatul procedurii de selecţie partener - e-Antreprenor


24.06.2020

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă,sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 03.07.2020, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro
- Invitaţie de participare


04.06.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, vă invită să participaţi la selecţia de oferte, prin achiziţie directă, pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect "Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanţare" pentru finanţarea prin POR 2014-2020, AP1, PI 1.1 - Operatiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic, a proiectului cu titlul: "Înfiinţare Centru de Transfer Tehnologic AGRISCIENCE prin demolare (C15), reconversie şi extindere clădiri existente (C2, C7, Cs, C9, C10, C11, C12, C13, C16, C17) şi construire linie-pilot de depozitare produse agricole - faza D.T.A.C."
- Anunţ publicitar + Caiet de sarcini
- Declaraţii
- Răspuns solicitare clarificări
- Notă justificativă anulare achiziţie directă


20.05.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze produse (echipamente IT şi mobilier) pentru dotarea unui Laborator de mentorat antreprenorial şi a unui Laborator TIC în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Anunţ + Caiet de sarcini
- Model de contract
- Formulare


30.03.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză - Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Anunţ de atribuire pentru contractele de achiziţie publică


30.03.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 - 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Anunţ de atribuire


13.03.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, are onoarea să vă invite să participaţi la procedura proprie privind atribuirea contractelor de achiziţie publică în cadrul Proiectului POCU/379/6/21/123458 "Educaţie antreprenorială inovativă - EducAtIv" constând în:
Servicii organizate grup ţintă - Tabără antreprenorială 5 zile în Regiunea NE (Voroneţ, Vatra Dornei, Gura Humorului) - cazare, transport şi masă - 5 zile x 3 evenimente.
- Invitaţie de participare
- Contract
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare
- Răspuns la solicitările de clarificări
- Model contract (.docx)
- Formulare (.docx)
- Anunţ atribuire contract


28.02.2020

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport, cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 10.03.2020, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Servicii de transport)
- Invitaţie de participare (Servicii de cazare şi masă)


24.02.2020

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Achiziţia unui echipament IT si software s-a desfăşurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC METIX TEHNO SRL (Piatra Neamţ, str. George Cosbuc bl. A7/3, Jud. NEAMŢ). Valoarea contractului este de 3.144,95 lei (fără TVA).


13.01.2020

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Ânvăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 24.01.2020, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Echipament IT + software)2019


03.12.2019

În baza Acordului de Grant nr. 103/SGU/CI/II/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 924066 Lei pentru implementarea subproiectului "CENTRUL DE ÎNVĂŢARE AL USAMV IAŞI - LEARNING FOR LIFE (CI USAMV-IAŞI)" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie ((în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 13.12.2019 (loturile 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13) şi respectiv data de 16.12.2019 (lotul 4) ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail olgutabrez@yahoo.com.
- Invitaţie de participare lotul 2
- Invitaţie de participare lotul 3
- Invitaţie de participare lotul 4
- Invitaţie de participare lotul 5
- Invitaţie de participare lotul 6
- Invitaţie de participare lotul 8
- Invitaţie de participare lotul 9
- Invitaţie de participare lotul 10
- Invitaţie de participare lotul 11
- Invitaţie de participare lotul 12
- Invitaţie de participare lotul 13


02.12.2019

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză - Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


02.12.2019

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 - 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


07.10.2019

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind publicitatea Proiectului POCU/379/6/21/123458 "Educaţie antreprenorială inovativă - EducAtIv" constând în servicii de publicitate.
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


23.09.2019

Invitaţie de participare - selecţie servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere - proiect ROSE
În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 02.10.2019, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare servicii de instruire
- Invitaţie de participare servicii de formare
- Invitaţie de participare servicii de consiliere
- Invitaţie de participare servicii de consultanţă


31.08.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE Şi MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" IAŞI, a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de Servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Achiziţia acestor servicii s-a desfăşurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. PRINTONER S.R.L. România (Sat Rediu Aldei, Com. Aroneanu, Jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 4.569,4 lei (fără TVA).


23.07.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă,sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 02.08.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare


23.07.2019

În conformitate cu prevederile Normelor metodologice O.U.G. 40/2015 Regulamentul UE nr.1303/2013, Regulamentul nr.223/2014, HG nr.399/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020: Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, adresa Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud.Iaşi, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect:
"EDUCAŢIA PENTRU CARIERA EUROPEANĂ ŞI JOBURILE DE MÂINE", PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară 6 "Educaţie şi competenţe", Obiectivul tematic 10 - Efectuarea de investiţii pe domeniul de educaţie, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tor parcursul vieţii.
Partenerii interesaţi să participe la selecţie vor depune o scrisoare oficială de intenţie, cu menţiunea: "Pentru selecţia de parteneri în proiectul POCU. «EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ EUROPEANĂ ŞI JOBURILE DE MÂINE»" la sediul Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud. Iaşi sau la adresa de e-mail: rectorat@uaiasi.ro, stelaradu2010@yahoo.com până la data de 25.09.2019.
- Anunţ selecţie parteneri
- Raport


26.06.2019

În baza Acordului de Grant nr. 103/SGU/CI/II/17.12.2018, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 924066 Lei pentru implementarea subproiectului "CENTRUL DE ÎNVĂŢARE AL USAMV IAŞI - LEARNING FOR LIFE (CI USAMV-IAŞI)" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie ((în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 05.07.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail olgutabrez@yahoo.com.
- Invitaţie de participare


24.06.2019

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016), Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competente, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, Prioritatea de investiţii 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Raport privind procedura de selecţie a partenerilor


12.03.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport, cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă,sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 21.03.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Servicii de transport)
- Invitaţie de participare (Servicii de cazare şi masă))


12.03.2019

în baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE Şi MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de materiale consumabile pentru multiplicarea materialelor educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. SHATTER S.R.L. (str. Ipsilanti nr. 29-31, 700029, Iaşi, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 3.400,91 lei (fără TVA).


20.02.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru materiale consumabile pentru Multiplicarea materialelor educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 01.03.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Cerere de ofertă materiale consumabile)


25.01.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia unui Smart TV s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC METIX TEHNO SRL (Piatra Neamt, str. George Cosbuc bl.A7/3, Jud. NEAMT). Valoarea contractului este de 1.470,96 lei (fără TVA).


25.01.2019

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Achiziţia unui echipament IT si software s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC METIX TEHNO SRL (Piatra Neamt, str. George Cosbuc bl.A7/3, Jud. NEAMT). Valoarea contractului este de 3.145,97 lei (fără TVA).2018


20.12.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 15.01.2019, ora 16:00. Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Echipament IT + software)
- Invitaţie de participare (Smart TV)


23.10.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD IAŞI" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi va utiliza utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
În urma evaluării ofertelor depuse pentru achiziţia de servicii, serviciile de consultanta individuala (SCI) au fost atribuite doamnei Mihaela CRĂCIUN cu domiciliul în Iasi, str. Drobeta nr. 1 (Valoarea contractului este de 12.550 lei), serviciile de instruire au fost atribuite Asociaţiei ROTALENT cu sediul în Bld. Carol I nr. 11, Iaşi (Valoarea contractului este de 19.500 lei), iar serviciile de consultanţă şi serviciile de formare au fost atribuite Asociaţiei E-RA-PHOENIX cu sediul în loc. Valea Ursului, com. Miroslava, str. Stejarului nr. 8, jud. Iaşi (Valoarea contractului de consultanta este de 11.900 lei, iar valoarea serviciilor de formare este de 5.655 lei). Valoarea contractelor este fără TVA. Perioada de valabilitate a contractelor este 01.11.2018 - 31.08.2019.


12.09.2018

Invitaţie de participare - selecţie servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere - proiect ROSE
În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 21.09.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare - servicii de instruire
- Invitaţie de participare - servicii de formare
- Invitaţie de participare - servicii de consiliere
- Invitaţie de participare - servicii de consultanţă


31.08.2018

în baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE şTIINţE AGRICOLE şI MEDICINă VETERINARă "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului şANSE DE SUCCES PENTRU STUDENţII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de Servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă. Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. PRINTONER S.R.L. România (Sat Rediu Aldei, Com. Aroneanu, Jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 1.319,4 lei (fără TVA).


02.08.2018

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, vă invită să participaţi la procedura proprie pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în cadrul Proiectului POCU/90/6.13/6.14-105764 - SP3 = Şanse Profesionale prin Stagii de practică şi Susţinere Partenerială, având ca obiect:

  • LOT 1: Servicii specializate pentru organizare stagii de practică în regiunea NE (asigurare transport şi masă studenţi) - 200 studenţi x 15 zile
  • LOT 2: Servicii specializate pentru organizare vizite tematice (cazare, transport şi masă studenţi) - 50 studenţi x 3 zile + 7 experţi însoţitori x 3 zile
- Notă de prelungire a perioadei de evaluare referitor la procedura proprie cu număr de participare 12470/02.08.2018
- Anunţ de participare
- Caiet de sarcini LOT 1 - stagii de practică
- Caiet de sarcini LOT 2 - vizite tematice
- Fişa de date a achiziţiei
- Model de contract
- Formulare
- Anunţ de atribuire
- Document constatator (vizite tematice)
- Document constatator (stagii de practică)


27.07.2018

în baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE şI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului şANSE DE SUCCES PENTRU STUDENţII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de materiale consumabile pentru multiplicarea materialelor educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. SHATTER S.R.L. (str. Ipsilanti nr. 29-31, 700029, Iaşi, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 3.035,78 lei (fără TVA).


23.07.2018

în baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE şTIINţE AGRICOLE şI MEDICINă VETERINARă "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "şANSE DE SUCCES PENTRU STUDENţII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de Servicii de multiplicare/tipărire pentru materiale educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 02.08.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare - servicii de multiplicare/tipărire


09.07.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru materiale consumabile pentru Multiplicarea materialelor educaţionale necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 17.07.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email flipsa@uaiasi.ro.
- Anexa 6.2.1. Cerere de oferta consumabile


22.06.2018

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară nr. 6 - Educaţie şi competenţe Prioritatea de investiţii - 10.ii. îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizate.

- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Raport privind procedura de selecţie a partenerilor


23.05.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia de Echipamente IT + software s-a desfasurat in final prin procedura de contractare directa (CD), iar în urma procedurii a fost selectata oferta firmei SC METIX TEHNO SRL (Piatra Neamt, str. George Cosbuc bl.A7/3, Jud. NEAMT). Valoarea contractului este de 18.542,7 lei (fără TVA).


08.05.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia de Mobilier s-a desfasurat in final prin procedura de contractare directa (CD), iar în urma procedurii a fost selectata oferta firmei S.C. EXPO TEHNIC S.R.L. (Sat Poieni, comuna Schitu Duca, nr. 455, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 13.513,75 lei (fără TVA).


08.05.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia unui Videoproiector + ecran de proiecţie s-a desfasurat in final prin procedura de contractare directa (CD), iar în urma procedurii a fost selectata oferta firmei SC METIX TEHNO SRL (Piatra Neamt, str. George Cosbuc bl.A7/3, Jud. NEAMT). Valoarea contractului este de 3198,8 lei (fără TVA).


07.05.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC ALFATRAVEL SERVICES SRL (Iasi, sos Nicolina 41, bloc 966A, sc A, ap 23, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 7.600 lei (fără TVA).


07.05.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Achiziţia acestor servicii s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma SC ALFATRAVEL SERVICES SRL (Iasi, sos Nicolina 41, bloc 966A, sc A, ap 23, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 39.840 lei (fără TVA).


24.04.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de servicii transport, cazare şi masă necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie (în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 03.05.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Transport)
- Invitaţie de participare (Servicii cazare şi masă)


23.04.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţionarea unor bunuri necesare derulării activităţii VI: Jaluzele, Tablă de perete, Flipchart + coli.
Achiziţia unui Aparat de aer condiţionat s-a desfasurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. EXPO TEHNIC S.R.L. (Sat Poieni, comuna Schitu Duca, nr. 455, jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 2573 lei (fără TVA).


17.04.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/24.11.2017, semnat cu MEN-UMPFE, UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD", a accesat în cadrul schemei de granturi pentru universităţi un grant în valoare de 681.680 Lei pentru implementarea subproiectului ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru Achiziţionarea unui aparat de aer condiţionat necesar derulării activităţii VI - Dotare.
Achiziţia unui Aparat de aer condiţionat s-a desfăşurat prin procedura cerere de ofertă (CO), iar în urma evaluării ofertelor depuse a fost declarată câştigătoare firma S.C. Q S.R.L., (Adresa: Mun. Iaşi. Stradela Sfântu Andrei nr 13, Jud. Iaşi). Valoarea contractului este de 1596,64 lei (fără TVA).


02.04.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD“ a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului “ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I“ şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie ((în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 13.04.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Echipamente IT + software)
- Invitaţie de participare (Mobilier)
- Invitaţie de participare (Videoproiector + ecran de proiecţie)


15.03.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD“ a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului “ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I“ şi va utiliza utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
În urma evaluării ofertelor depuse pentru achiziţia de servicii, serviciile de consultanţă individuala (SCI) au fost atribuite doamnei Mihaela CRĂCIUN, serviciile de instruire au fost atribuite Asociaţiei ROTALENT, iar serviciile de consultanţă şi serviciile de formare au fost atribuite Asociaţiei E-RA-PHOENIX.


20.02.2018

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4


15.02.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Na?ionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD“ a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului “ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I“ şi intenŞionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia de bunuri necesare derulării activităţilor cu grupul ţintă.
Depunerea documentaţiei necesare pentru participarea la selecţie ((în original, sau prin poştă, sau prin fax, sau prin e-mail), se poate realiza până la data de 28.02.2018, ora 16:00.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de mail flipsa@uaiasi.ro.
- Invitaţie de participare (Aparat aer condiţionat)
- Invitaţie de participare (Echipamente IT + software)
- Invitaţie de participare (Mobilier)
- Invitaţie de participare (Tablă şcolară, jaluzele, flipchart)
- Invitaţie de participare (Videoproiector + ecran de proiecţie)


26.01.2018

Denumirea achiziţiei: "Servicii de dirigenţie de şantier" necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară - ROVETEMERG", Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


04.01.2018

În baza Acordului de Grant nr. 59/SGU/NC/I/ 24.11.2017, încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE), USAMV Iaşi a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Universităţi derulate în cadrul Proiectul privind Învăţământul Secundar - ROSE un grant în valoare de 681.680,00 Lei pentru implementarea subproiectului "ŞANSE DE SUCCES PENTRU STUDENŢII AGRONOMI DIN ANUL I" şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru servicii de consultanţă, instruire, formare şi consiliere a grupului ţintă.
Informaţii suplimentare privind modalitatea de participare la selecţie pot fi obţinute la adresa de email flipsa@uaiasi.ro.
- Anunţ
- Invitaţie de participare (Servicii de instruire)
- Invitaţie de participare (Servicii de formare)
- Invitaţie de participare (Servicii de consiliere)
- Invitaţie de participare (Servicii de consultanţă)2017


16.01.2017

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali interesaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Anunţ prelungire termen depunere candidaturi
- Raport privind procedura de selecţie a partenerilor2016


18.11.2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Rezultate selecţie


09.11.2016

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009, aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi ale normelor metodologice de aplicare ale O.U.G 40/2015 şi Ghidul solicitantului condiţii generale, Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 -2020 (aprilie 2016).
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor naţionali pentru încheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10
- Anunţ selecţie parteneri
- Anexa 1
- Anexa 2
- Anexa 3
- Anexa 4
- Rezultate selecţie2015


10.11.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizare vizite tematice (cazare, transport şi masă) - 50 studenţi x 3 zile + 10 experţi însoţitori x 3 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare


21.09.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizarea stagiilor de practică în regiunea NE (pentru asigurarea transportului şi mesei studenţilor) - 150 studenţi x 15 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare


31.07.2015

Institutul de Cercetări pentru Agricultură şi Mediu (ICAM) din cadrul USAMV Iaşi.
- Invitaţie de participare


04.05.2015

USAMV Iaşi anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat
în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul: "SP2 = Şanse Profesionale prin Stagii de Practică".
- Anunţ selecţie parteneri


06.02.2015

Contract de achiziţie directă "Servicii specializate pentru organizarea stagiilor de practică la partenerii de practică, rezervare/intermediere servicii de transport şi masă pentru 250 studenţi pentru 15 zile"
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare2014


06.05.2014

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi Iaşi, adresa poştală Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud. Iaşi, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru Încheierea de Acorduri de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect: Stagii de practică, CPP 161 - DMI 2.1 Tranziţia de la scoală la viaţa activă (cerere de propuneri de tip grant).

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererilor de finanţare pentru viitoarele proiecte POSDRU sunt specificate în Ghidurile AMPOSDRU: Ghidul Solicitantului - Condiţii Generale şi Condiţii Specifice (aferente fiecărui DMI).

Mai multe detalii


2013


18.11.2013 - 12.03.2015

Proiectul "Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în ferme de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina" - Action 2/1/32; MIS ETC CODE 1549
- Program anual al achiziţiilor publice
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Studiu de fezabilitate
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Răspuns la solicitarea de clarificări
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Răspuns la solicitarea de clarificări (pentru servicii de traducere)
- Caiet de sarcini (pentru servicii de asistenţă tehnică în inginerie - diriginţie de şantier)
- Invitaţie de participare (pentru servicii de asistenţă tehnică în inginerie - diriginţie de şantier)
- Invitaţie de participare (pentru lucrări de construire clădiri şi instalaţii - cu data deschiderii ofertelor)
- Invitaţie de participare (pentru lucrări de construire clădiri şi instalaţii - emisă de SEAP)
- Invitaţie de participare (+ temă de soft fermă Rediu)
- Anunţ de participare (pentru achiziţie utilaje agricole)
- Invitaţie de participare (pentru achiziţie soft şi temă elaborare soft)
- Invitaţie de participare şi Caiet de sarcini (pentru achiziţie servicii editare)
- Anunţ de participare licitaţie publică (echipament de laborator pentru ferma Rediu)
- Invitaţie de participare (achiziţie juninci)


10.07.2013

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare,aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestorapentru obiectivul convergenţă: Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, adresa poştală Aleea Mihail Sadoveanu, nr.3, 700490, Iaşi, jud.Iaşi, România, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea Acordului de Parteneriat în vederea depunerii cererii de finanţare pentru următorul proiect: "Facilitarea tranziţiei de la sistemul de educaţie universitar la viaţa activă pentru o carieră europeană de succes" Axa prioritară nr. 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii" DMI 2.1 - Tranzitia de la scoala la viata activa , Apelul 161/2013, Conditii specifice cerere de propunere de tip grant.

Mai multe detalii

 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook