SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC INTERNAŢIONAL  
    HORTICULTURA -- stiinţta, calitate, diversitate, armonie
  USAMV Iaşi   Iaşi, 23-25 octombrie 2014  
 
     

 

   
BINE AŢI VENIT!

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
 Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi -

Facultatea de Horticultură

 Ministerul Educaţiei Naţionale

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice -  Filiala Iaşi

 Societatea Română a Horticultorilor

 organizează în perioada 23-25 octombrie 2014

Simpozionul ştiinţific internaţional

Horticultura -- Ştiinţă, Calitate, Diversitate şi Armonie

 

contact :
horti2014@uaiasi.ro 

 

 
Bun venit!
Sectiuni
Inscriere
Redactare
Program
 
 
  ------  
     Dragi colegi,

Suntem onoraţi să vă invităm la cel de-al 60-lea Simpozion ştiinţific internaţional
 organizat de Facultatea de Horticultură din Iaşi, în perioada 23-25 octombrie 2014.

Simpozionul va fi organizat în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul
 Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Societatea Română a Horticultorilor.

Simpozionul va constitui un deosebit prilej pentru cei din învăţământ, cercetare şi
 producţie de a aduna energiile, competenţele, bunele intenţii şi dorinţa de a face bine în acest domeniu - HORTICULTURA.

Vă aşteptăm la Iaşi!

Decan
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA

                    Prodecan,                                                          Prodecan,
         Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE                  Prof. univ. dr. Liliana ROTARU


 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

- Acad. Valeriu D. COTEA - USAMV Iaşi, România
- Prof. dr. Ibrahim BAKTIR - Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Turkey
- Prof. dr. Valerian BALAN - UASM Chişinău, R. Moldova
- Prof. dr. Gheorghe CIMPOIEŞ - UASM Chişinău, R. Moldova
- Prof. dr. Monika CHRISTMANN - Forschungsamstalt Geisenheim University, Germany
- Prof. dr. Valeriu V. COTEA - USAMV Iaşi, România
- Prof. dr. Carmelo DAZZI - Università di Palermo, Italy
- Prof. dr. Athanasios ECONOMOU - Aristotle Univ. Thessaloniki, Greece
- Prof. dr. Gheorghe GLĂMAN - ASAS Bucureşti, Romania
- Prof. dr. Stefano GREGO - Univ. Tuscia-Viterbo, Italia
- Prof. dr. Gonca GÜNVER DALKILIČ - Adnan Menderes University, Turkey
- Prof. dr. Neculai MUNTEANU - USAMV Iaşi, Romania
- Prof. dr. Vicente SOTéS RUIZ - Universidad Politécnica de Madrid, ETSIA, Espagne
- Assist. Prof. dr. Zeynel DALKILIČ - Adnan Menderes University, Turkey
- Conf. dr. Gheorghe NICOLAESCU - UASM Chişinău, R. Moldova
- Dr. Hervé QUÉNOL - CNRS - Université de Haute Bretagne - Rennes 2, France
- C.S. I dr. ing. Silvia AMBARUŞ - SCDL Bacău, Romania
- C.S. I dr. ing. Eugen CARDEI - SCDPP Iaşi, Romania
- C.S. I dr. ing. Doina DAMIAN - SCDVV Iaşi, Romania
- C.S. I dr. arh. Mariana ŞLAPAC - Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

 COMITETUL DE ORGANIZARE:
Prof. univ. dr. Lucia DRAGHIA
Prof. univ. dr. Mihai ISTRATE
Prof. univ. dr. Liliana ROTARU

Conf. univ. dr. Lucia Carmen TRINCĂ
Prof. univ. dr. Mihai TĂLMACIU