[Rezumat]   [Obiective]   [Managementul proiectului]
[Resurse]   [Plan de realizare]   [Rapoarte]


Denumirea proiectului:   Elaborarea si implementarea unor modele de
exploatatii apicole viabile in contextul economic european
Tipul proiectului:   Proiect de cercetare exploratorie
Finanţare:   Buget de Stat - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Autoritatea Contractantă:   CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME
Nr. contract:   51-058 /.14/09/2007
Valoarea proiectului
(+ alte surse atrase):
  1444757 lei
Valoarea proiectului
(buget de stat):
  1395901 lei
Durata contractului:   36 luni

Rezumat

Propunerea de proiect - Elaborarea si implementarea unor modele de exploatatii apicole viabile in contextul economic european - APIMODEL are ca scop realizarea de cercetari a caror finalitate este reprezentata de obtinerea unui produs economic ce va fi utilizat de catre actualii si potentialii crescatori de albine. Produsul economic se va concretiza intr-un ghid practic tehnico-economic pentru cresterea albinelor in care vor fi prezentate cele mai bune variante de fluxuri tehnologice si modele de ferma pentru anumite conditii date. Suportul stiintific al continutului ghidului practic va fi rezultatul cercetarilor privind analiza factorilor de productie, respectiv a factorilor tehnici (metode si procedee de crestere si intretinere a familiilor de albine), factorilor economici (cerere, oferta, pret), factorilor organizatorici (managementul exploatatiei), factorilor naturali (influenta mediului) si a factorilor conjuncturali (fenomenele aleatorii). Proiectul propus se incadreaza in directia de cercetare Agricultura, siguranta si securitate alimentara, subdirectiile: Modernizarea productiei alimentare si obtinerea de produse corespunzatoare principiilor dezvoltarii durabile si securitatii alimentare si managementul productiei agro-alimentare (dimensionarea optima a exploatatiilor agricole, sisteme integrate de asigurare a activitatilor agroalimentare).

Obiective

Principalele obiective urmarite pe plan international in acest domeniu, isi propun: studiul si conservarea diversitatii biologice, care a avut ca efect abordarea multidisciplinara a problemei si aparitia mai multor carti, articole, studii de specialitate (Bobrov, R. V.,2002, Naomi Saville, 2002, etc.). Din cele publicate a reiesit cu claritate ca problema biodiversitatii trebuie abordata prin prisma a trei obiective: studierea atenta si descrierea diversitatii lumii vii; cuantificarea si interpretarea corecta a interventiilor antropice asupra speciilor, comunitatilor si ecosistemelor; proiectarea si dezvoltarea unor metodologii interdisciplinare pentru protejarea si restaurarea diversitatii biologice. Albinele, prin polenizarea plantelor din flora spontana, sunt percepute ca un element vital in conservarea biodiversitatii si restaurarea acesteia. Cercetarile continua cu impactul acestor insecte, prin practicarea apiculturii, asupra dezvoltarii socio-economice a mediului rural (Beneke, Fr., 2002, 2003, Caron B., 2002, Cristopolos, J., 2001, Jenifer Grant, 2004, Hodge, A., 2001, Rodriguez, B., 2000, Naomi Saville, 2002). Influentele acestei activitati sunt grupate dupa cadrele in care actioneaza in: efecte economice, prin cresterea productiei agricole prin polenizarea culturilor entomofile, cresterea venitului in agricultura prin integrarea acestei activitati in cadrul exploatatiilor agricole; efecte sociale date de cresterea venitului populatiei din mediul rural, ocuparea fortei de munca disponibile (deci reducerea somajului), implicarea femeilor in practica apicola si in activitati conexe acesteia si efecte de natura culturala ca rezultat al celor doua cadre anterioare.Cercetarile anterioare au ca obiectiv determinarea metodelor de implementare a apiculturii in cadrul zonelor defavorizate si dezvoltarea ei acolo unde dispune de resurse suficiente naturale si umane.In completarea acestor cercetari vin si cele legate de identificarea cailor de crestere a rentabilitatii fermelor apicole. Dupa unii autori una dintre aceste cai ar fi diversificarea productiei apicole prin recoltarea tuturor produselor oferite de catre stup in vederea comercializarii, cresterii volumului incasarilor si dand in acelasi timp consumatorilor posibilitatea sa beneficieze de calitatile acestora (Chen, Sh., 2003, Gate J., 2004).). Pe de alta parte, se considera ca o alta masura de crestere a rentabilitatii exploatatiilor apicole ar consta in integrarea polenizarii in cadrul structurii activitatilor. Acest element ar duce si la sustinerea productiei agricole si a ecosistemului in care este amplasata stupina (Dedej, S., 2004; Gate, J., 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, Daya Howpage, 1994; Hunt J. G., 2000; McGregor, S. E., 2004; Tolor, B., 2003). Pentru a se cunoaste oportunitatea adoptarii diferitelor decizii in cadrul fermelor apicole sunt realizate diferite modele de diagnosticare a activitatii apicole sub aspectul costurilor, rezultatelor obtinute, eficientei economice a utilizarii diferitelor resurse si rentabilitatii globale (Lema, D., 2004; Wenning, C., 2001; Susan Deily, 2004; Gate, J., 2001; Oskman, M., 2001; Saner, D., 2002; Westendorp, P., 2000, 2001). Comercializarea produselor apicole este o preocupare comuna pentru intreaga comunitatea stiintifica asa cum este si cea a produselor agricole, motiv pentru care majoritatea lucrarilor de economie apicola anterioare au referire la acest domeniu. In schimb unele lucrari se refera strict la aceasta problematica, (Cordetii, Fr. O., 2002; Caron, M., 2000; Kimishua, Y., 2001; Isabelle Lecup, 2001) apreciind care sunt masurile necesare pentru stimularea consumului de produse apicole si de sensibilizare a producatorilor apicoli la cerintele pietei. Cu aceeasi importanta sunt tratate si problemele de management apicol (Gentry, C., 2000; Guriat, T., 1997; Maubouddin, M J., 2001) in vederea adaptarii atributelor de management la specificitatea acestei ramuri a agriculturii. Alte obiective constau in realizarea unor metode de simulare a dezvoltarii familiei de albine in raport cu dezvoltarea agentilor patogeni sau determinarea calitatii produselor apicole in urma tratamentelor chimice realizate in stupina (Gloria De Gandi-Hofman, 2002; Gate,J., 2002; Iohanesson,I., 1996; Manning, R., 2001; Ritter W., 2000). Dupa se poate observa din accesarea cercetarii internationale, obiectivele pe care se structureaza acesta a depasit stadiul identificarii metodelor de crestere a productiei de miere si in general de crestere a productivitatii fizice a familiilor de albine si s-a reorientat catre modul de utilizare a iesirilor din cadrul sistemului apicol.

Managementul proiectului. Alcatuirea consortiului

Managementul proiectului va utiliza metode specifice in toate fazele de conducere a proiectului fiind modern, de tip consultativ, care presupune o echipa manageriala puternica, utilizand procedee precum planificarea, monitorizarea, controlul, analiza cost-beneficii si redactarea documentatiei proiectului. Rapoartele preliminare, finale sau cele in situatii de exceptie vor documenta progresele inregistrate in realizarea proiectului si vor compara situatia curenta cu cea planificata din punct de vedere al cheltuielilor, activitatilor si termenelor corespunzatoare perioadei de raportare. Printr-un management bun al proiectului se va urmari realizarea obiectivelor sale stiintifice si tehnice, in concordanta cu stadiul actual pe plan international la nivelul domeniului si tematicii acestui modul al programului CEEX. Sistemul de management, conceput pentru finantarea pe durata celor 36 luni, este destinat solutionarii unor probleme complexe, dar precis definite prin obiectivele proiectului, cu un puternic caracter inovational. Astfel, este implicat aportul unei game diferentiate de specialisti din profiluri diferite si complementare din punct de vedere a realizarii obiectivelor proiectului. Managementul proiectului se doreste a fi un proces de planificare, organizare si coordonare pentru obiectivele si activitatile propuse in acest proiect; resursele ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect; stabilirea costurilor in concordanta cu bugetul proiectului; prezentarea la timp si la standardele cerute a fiselor de lucru, sintezelor, rapoartelor preliminare si finale, etc. Astfel, conducerea va fi realizata de directorul de proiect in colaborare cu un colectiv format din specialisti reprezentativi pentru obiectivele proiectului, cu sarcini clare si precise. Conducerea proiectului va fi asigurata de coordonatorul de proiect, prin directorul de proiect, numit care nu a participat la Programul Cercetare de Execelenta dar indeplineste toate conditiile pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse prin planul de realizare a proiectului si va coordona in acest sens intreaga echipa. Directorul de proiect impreuna cu responsabilii stiintifici a partenerilor si echipele de executie vor asigura efectuarea si inacadrarea activitatilor in perioada marcata in etapele de realizare a proiectului si intocmire a rapoartelor operative de lucrari semestriale si a rapoartelor anuale de sinteza a rezultatelor experimentale obtinute. Directorul de proiect asigura relatia cu echipa de conducere a programului CEEX in limitele termenelor de referinta din pachetul de informatii al acestuia si a altor reglementeri ce vor apare pe parcursul derularii proiectlui, pentru asigurarea surselor de finantare necesare desfasurarii tuturor activitatilor in conditii optime.

Resursele materiale, financiare si umane

Resursele umane implicate in rezolvarea proiectului sunt formate din specialisti, de la universitatile agronomice din tara si de la ICDA Bucuresti, recunoscuti atat la nivel national cat mai ales international, in domeniul apiculturii, agriculturii, managementului agricol si economiei agrare. Membrii colectivului de cercetare sunt grupati pe echipe, conform domeniilor de competenta ale acestora si activitatilor specifice, care vor constitui atributiile lor in timpul derularii proiectului. Aceasta grupare s-a dovedit a fi necesara din cauza modului in care trebuie sa se desfasoare activitatea prin actiuni simultane ale participantilor de diferite specialitati si/sau succesive ale participantilor de specialitati identice sau inrudite. De asemenea, prin participare directa a tinerilor in realizarea obiectivelor proiectului, ne propunem o implicare mai profunda a acestora in cercetarea stiintifica, intelegerea si interpretarea corecta a fenomenelor si transformarilor care apar in decursul perioadei de experimentare. Finantarea proiectului va oferi si oportunitati pentru crearea de locuri de munca, in special pentru tineri doctoranzi si specialisti in acest domeniu, in vederea dezvoltarii sistemului romanesc de cercetare complexa. In ceea ce priveste repartizarea fondurilor pe ani, etape si activitati in perioada propusa a se efectua cercetarile, situatia se prezinta astfel:

NECESARULUI DE RESURSE

Activităţi Finaciare
Etapa I: Organizarea infrastructurii de cercetare si evaluarea potentialului apicol din Romania (P0-P2)
Activitate I.1: Alegerea metodei de cercetare si procurarea de materiale si echipamente (P0-P2)
Activitate I.2: Evaluarea cantitativa si caliativa a factorilor ce caracterizeaza potentialul apicol din Romania(P0-P2)
100815
Etapa II: Culegerea datelor operationale (P0-P3)
Activitate II.1: Pregatirea fermelor etalon pentru cercetare si procurarea de materiale si echipamente (P0-P3)
Activitate II.2: Culegerea datelor din fermele etalon (P0-P2)
Activitate II.3: Centralizarea datelor (P0-P2)
531218
Etapa III.: Analiza rezultatelor obtinute (P0-P3)
Activitate III.1: Prelucrarea bazei de date si procurarea de materiale si echipamente (P0-P3)
Activitate III.2: Elaborarea fluxului si a managementului productiei apicole (P0-P2)
259793
Etapa IV.: Elaborarea si implementarea modelelor de exploatatii apicole la nivelul fermelor etalon (P0-P3)
Activitate IV.1: Elaborarea modelelor de exploatatii apicole viabile si procurarea de materiale si echipamente (P0-P3)
Activitate IV.2: Implementarea modelelor de exploatatii apicole la nivelul fermelor etalon (P0-P2)
Activitate IV.3: Evaluarea rezultatelor obtinute si evidentierea problemelor tip privind productia apicola (P0-P3)
252038
Etapa V.: Sinteza cercetarilor si editarea ghidurilor practice privind modelele de exploatatii apicole viabile (P0-P2)
Activitate V.1: Centralizarea observatiilor, studiilor si rezultatelor experimentale (P0-P2)
Activitate V.2: Elaborarea si editarea ghidurilor practice tehnico-economice destinate asigurarii unui management performant in productia apicola (P0-P2)
252038
TOTAL 1395901

Plan de realizare a proiectului  

Rapoarte de cercetare

Raport de cercetare I

Raport de cercetare II 

©2009 USAMV Iaşi - Ultima actualizare: 28 aprilie 2009