VALORIFICAREA REZULTATELOR

Lucrări publicate în anul 2011:

  • publicaţii indexate în baze de date internaţionale:
    Sîrbu Culiţă, Oprea Adrian, Eliáš Pavol jun., Ferus Peter, 2011 - New contribution to the study of alien flora in Romania. Journal of Plant Development, 18.

Lucrări acceptate spre publicare în anul 2012:

  • Oprea A., Sîrbu C., EliአP. jr., Ferus P. - New contributions to the alien flora of Romania. Journal of Plant Development, Iaşi, vol. 19/2012.
  • Oprea A., Barina Z., Sîrbu C. - Euphorbia davidii Subils (Euphorbiaceae) - An alien species new to the Romanian Flora. Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca, vol. 47/2012.

Broşură informativă 2011:

  • Sîrbu Culiţă, 2011 - Impactul invaziei plantelor adventive asupra biodiversităţii naturale, economiei şi sănătăţii umane: consideraţii generale

Broşură informativă 2012:

  • Sîrbu Culiţă, 2012 - Plante de carantină invazive în România
© 2011 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 7 decembrie 2012