Despre proiect

Programul: PN II-CAPACITĂŢI
Autoritatea contractantă: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ (ANCS)
Contractor: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
Parteneri: Slovak Agricultural University, Faculty of Agrifood Resources, Department of Botany, Nitra, Slovakia
Titlul proiectului: Plantele adventive: dinamica populaţiilor şi riscul introducerii de noi specii
Cod proiect: SK-RO-0013-10
Acronim: ALIPLASP
Contract de finanţare: nr. 474/07.03.2011
Perioada: 2011 - 2012
Director proiect: Conf. dr. Culiţă SÎRBU
Valoarea totală a proiectului: 17 258 lei
Obiectivul general al proiectului: identificarea dinamicii locale a unor specii de plante invazive periculoase şi a impactului acestora asupra comunităţilor vegetale
© 2011 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 7 decembrie 2012