Acasă  |   Echipa  |   Obiective  |   Rezultate  |   Diseminare  |   Valorificare  |   Contact    

Despre proiect

Programul CNCSIS: IDEI
Competiţie: IDEI: Proiecte de cercetare exploratorie
Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiintifice Universitare (UEFISCSU)
Contractor: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi
Titlul proiectului: Cercetări asupra migraţiei şi invaziei plantelor adventive în unele habitate antropice şi naturale din Moldova (România)
Contract de finanţare: nr. 1110/2009
Cod proiect: ID_1227
Perioada: 2009 - 2011
Director proiect: Conf. dr. Culiţă SÎRBU
Valoarea totală a proiectului: 647 500 RON
Rezumatul proiectului:  

Prin acest proiect ne-am propus un studiu de monitoring asupra migraţiei şi invaziei plantelor adventive din unele habitate antropice şi naturale din Moldova, în perimetrul delimitat de râurile: Prut, Siret, Bahlui. Dintre obiectivele principale urmărite în cadrul proiectului, fac parte:

  • realizarea unui inventar al speciilor de plante vasculare adventive din zona luată în studiu;
  • monitorizarea populaţiilor de plante recent imigrate şi informarea instituţiilor competente pentru instaurarea măsurilor de carantină;
  • monitorizarea ratei de expansiune a arealului iniţial, a dinamicii şi structurii populaţiilor de Grindelia squarrosa (Socola-Iaşi şi Galaţi) şi Euphorbia dentata (Socola-Iaşi), recent imigrate în România şi evaluarea potenţialului invaziv al acestora, prin studierea biologiei şi ecologiei lor;
  • identificarea tendinţelor invazive ale altor plante adventive naturalizate şi stabilirea prioritătilor privind limitarea extinderii arealului lor invaziv;
  • cunoaşterea particularităţilor biologice şi ecologice ale unor specii de plante adventive;
  • analiza provenienţei geografice, a rutelor, factorilor şi perioadelor de migraţie;
  • evaluarea impactului plantelor adventive asupra ecosistemelor invadate;
  • identificarea oportunităţilor, căilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a imigraţiei plantelor adventive invazive în ecosistemele agricole şi naturale.

© 2009 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 14 decembrie 2011