Acasă  |   Echipa  |   Obiective  |   Rezultate  |   Diseminare  |   Valorificare  |   Contact    

Obiectivele proiectului

  1. Evaluarea diversităţii florei adventive: întocmirea conspectului sistematic şi corologic al plantelor adventive din teritoriul cercetat; analiza provenienţei geografice, a rutelor, factorilor şi perioadelor de migraţie; stabilirea arealului invaziv actual (aspecte insuficient cunoscute in prezent şi necesare în gestionarea eficientă a fenomenelor de invazie);
  2. Evaluarea statutului invaziv al speciilor adventive: identificarea particularitatilor biologice şi ecologice ale speciilor de plante adventive cu tendinta de extindere în culturile agricole şi în ecosistemele naturale; studiul unor parametri populaţionali (date necesare în vederea elaborării unor strategii adecvate de combatere a speciilor de plante invazive);
  3. Detectarea şi prevenirea timpurie a unor noi invazii: analiza tipurilor de habitate care constituie mediile de aclimatizare şi adaptare a speciilor de plante imigrante; monitorizarea populaţiilor de plante recent imigrate;
  4. Evaluarea impactului invaziei plantelor adventive în unele ecosisteme antropice şi naturale;
  5. Monitorizarea ratei de expansiune a arealului iniţial, a dinamicii şi structurii populaţiilor de Grindelia squarrosa şi Euphorbia dentata, recent imigrate în România şi evaluarea potenţialului invaziv al acestora prin studierea biologiei şi ecologiei lor;
  6. Identificarea oportunitatilor, căilor şi mijloacelor concrete de prevenire şi combatere a imigraţiei plantelor adventive şi extinderii buruienilor adventive în ecosistemele agricole şi naturale;
  7. Informarea şi implicarea institutiilor competente (agenţii de mediu, agenţii de protecţie a plantelor, administraţii ale ariilor protejate) şi a publicului larg cu privire la ameninţarea plantelor adventive invazive şi a necesităţii de elaborare a unor strategii eficiente de stopare a invaziei acestora;
  8. Dezvoltarea bazei de date cu privire la plantele adventive în Moldova.
© 2009 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 14 decembrie 2011