PhD, Assoc. Prof. Valerica Gîlcă

PhD, Assoc. Prof. Valerica Gilca
PhD, Assoc. Prof.
Valerica Gîlcă
 

Contact data


Last Name: GÎLCĂ
First Name: VALERICA
Faculty of Animal Sciences
Department: Fundamental Sciences in Animal Husbandry
Date of birth: March, 8 1960
Address (work): 8 Mihail Sadoveanu Alley, Iaşi - 700489, Romania
Telephone: +40 232 407582
Fax: +40 232 267504
E-mail: m_valerica_univagro@yahoo.com

Scientific papers:


Total: 46
1.Gîlcă Valerica, Gîlcă Ioan, Radu Rusu Răzvan, 2015 - Study on the usage of aquatic vegetation and combined feed in certain Cyprinids species feeding, Research Journal of Bio Technology, vol 10(2), ISSN 2278- 4535, pag. 5-13;
2.Valerica Gîlcă, Ioan Gîlcă, 2015 - The quality of meat in two species of fish from Cyprinids family, Research Journal of Bio Technology, vol. 10(12), ISSN 2278- 4535, pag. 47-50;
3.Elena Ungureanu, Alina-Elena Trofin, Adina- Mirela Ariton, Doina Carmen Jitareanu, Ovidiu Ungureanu, Valerica Gîlcă, Silviu Inuţ Borş, Valentin Popa, 2015 - Applications of epoxidated lignins for bioprotection of lignocellulosic materials, Cellulose chemistry and Technology, vol.49, ISSN 2457 - 9459 (online) şi ISSN -L 0576 - 9787 (print);
4.Simeanu D., Gîlcă Valerica, Pop I.M., Creangă şt., şonea C., 2015 - The genetic determinism and the feeding influence on the Oryctolagus Cuniculus Domesticus male genital system. Romanian Biotechnological Letters - acceptată la publicare;
5.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2013 - Research on the production and productivity of zooplankton in a fresh water aquatic pool, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, ISSN 1454-7368, pag.436-442;
6.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2013 - Phytoplankton dynamics in a fresch water aquatic basin, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.557-563;
7.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2012 - Research on the spectrum of a taxonomy of aquatic biocenosis, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, ISSN 1454-7368, pag.668-678;
8.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2012 - Sinecological analysis of plankton in Bicaz lake, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 56, ISSN 1454-7368, pag.519-526;
9.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, Lăcrămioara Bălăşcău, 2011 - Research concenig identification and spread of aquqtic macrophytes from two fresh water fish tank, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 55, ISSN 1454-7368, pag.730-733;
10.Valerica Gîlcă, 2010 - Research concerning the feed digestibility and the digestive utilization coeficient in gras carp (Ctenopharingodon idella). ACCL Bioflux 3(5): 378-383, pag. 378-383;
11.Gilca, I., Pascal, C., Gilca, V., 2010 - Estrus and pregnancy rates in transilvanian merino ewes, treated with two cloprostenol doses at different intervals European Soc Domest Anim Reproduct, REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS Volume: 45 Supplement: 3 Pages: 88-88 Published: SEP 2010, rezumat;
12.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2009 - Caracteristicile hidrobiologice ale apei dintr-un bazin piscicol, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 52, ISSN 1454-7368, pag. 639-643;
13.Valerica Macovei, I. Gîlcă, D. Robu, 2009 - Aprecierea calităţii apelor uzate evacuate la nivelul municipiului Iaşi de la staţia de epurare Dancu-Iaşi, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 46, ISSN 1454-7368, pag.438-442;
14.Valerica Macovei (Gîlcă), I. Gîlcă, B: Păsărin, 2009 - Chemical composition of meat in two cyprinid species. ACCL Bioflux 2 (3): 293-298;
15.Valerica Macovei (Gîlcă), I.M. Pop, 2008 - Researches onto feed digestibility and digestive valorization coefficient in Cyprinus carpo species, Buletin USAMV Animal Science and Biotehnologies, 65, (1-2), 2008, ISSN 1843-5262, pag, 426;
16.Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, 2008 - Aprecierea unor indici hematologici la Cyprinus carpio şi Ctenopharyngodon idella, Revista de Zootehnie, ISSSN 1842-1334; anul V, nr. 4, decembrie, pag. 53-58;
17.Valerica Macovei (Gîlcă), Doina Leonte, C. Leonte, 2006 - Cercetări privind valorificarea hranei de către unele specii de peşti de apă dulce, U.S.A.M.V. Iaşi, Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 49, ISSN 1454-7368, pag. 1029-1039;
18.Valerica Macovei (Gîlcă), Aida Albu, Lăcrămioara Bălăşcău, 2006 - Cercetări privind compoziţia biochimică a cărnii la Cyprinus carpio şi Ctenopharyngodon idella, International scientific symposium" European achievements and expectations in animal production", Facultatea de Zootehnie, Iaşi, pag. 6;
19.Valerica Macovei (Gîlcă), Lenuţa Fotea, Doina leonte, C. Leonte , 2006 - Investigation on weight increase in Ctenopharyngodon idella, Revista “Cercetări Agronomice în Moldova, Vol. 3 (127), ISSN 0379-5837, pag. 55-60;
20.Valerica Macovei, (Gîlcă), Lenuţa Fotea, Doina Leonte, C. Leonte, 2006 - Invesstigation on increase in Ctenoparyngodon idella species, Revista “Cercetări agronomice în Moldova", vol. 3 (127), 2006, ISSN 0379-5837, pag. 5;
21.Valerica Macovei (Gîlcă), Lenuţa Fotea, Doina Leonte, C. Leonte, 2005 - Cercetări privind creşterea în greutate la specia Ctenopharyngodon idella, Simpozion ştiinţific, U.S.A.M.V., Iaşi,Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 48, ISSN 1454-7368, pag.231-216;
22.Valerica Macovei (Gîlcă), Maricica Michichiuc, Lăcrămioara Bălăşcău, 2005 - Dinamica unor parametri fizico- chimici ai apei din iazul Horpaz în vara anului 2004, U.S.A.M.V., Iaşi,Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 48, ISSN 1454-7368, pag.231-216;
23.Ana Chelaru, Doina Leonte, Lenuţa Fotea, Valerica Macovei (Gîlcă), 2005 Observaţii privind sângele circulant şi organele hematopoetice la puiul de bibilică la 3 zile de la ecloziune, Simpozion ştiinţific, "Realizări şi perspective europene în creşterea animelelor", Facultatea de Zootehnie, pag. 5;

Books and university manuals:


Total: 4
1.Valerica Gîlcă, 2010 - Elemente de zoologie acvatică, Edit. "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, ISBN 978 - 973-147- 069-6, 2010.
2.Robert Begy, Florina Bran, Filippe Burny, Paul Calanter, Raluca Călburean, Constantin Cosma, Şteofil Creangă, Valerica Gîlcă, Ildiko Ioan, Dan Niţă, Antonia Odagiu,ştefan Olah, Ioan Oroian, Benone Păsărin, Tudor Pătruţoiu, Ion Pătruţoiu, Dacinia Crina Petrescu, Ioan-Valentin Petrescu Mag, Ruxandra Mălina Petrescu Mag, Cristina Popa, Carmen Valentina Rădulescu, Carmen Roba, Octavian şerban, Ildko Varga, 2010 - Environmental Issues in the context of sustainable development, Edt. Les presses Agronomiques de Gembloux, Bioflux Publishing House, ISBN 978-606-8191-140.
3.Oprea Nicolae, Valerica Gîlcă, 2012 - Fauna României, Vertebrate, Edit. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, ISBN 978-973+147+114+3, 2012.
4.Valerica Gîlcă, 2014 - Noţiuni privind specificul digestiei la ciprinide, Edit. "Ion Ionescu de la Brad", Iaşi, ISBN 978 - 973 -147- 145-7, 2014.

Grants and research contracts:


Total: 6
1. "Marca de produs-Modalitate de promovare a regiunii transfrontaliere", Transfrontalier Nr. Ro 2006/18-447.01.13/B22.02.02, Tipul proiectului Transfrontalier - CBC. Perioada: 2008, Manager.
2. "Implicaţiile fiziologice şi sanogenice ale utilizării unor biostimulatori naturali ca alternativă la utilizarea antibioticelor şi a altor biostimulatori sintetici în hrana puilor de carne". Tipul grantului: A, Finanaţator: CNCSIS, perioada 2004, membru.
3. "Prevenirea dispariţiei unor specii rare de peşti din apele montane şi colinare în contextul deteriorării mediului prin activităţi antropice şi modificări climatice". Tipul grantului: A, Finanaţator: CNCSIS, perioada 2006, membru.
4. "Identificarea unor markeri DAPD asociaţi prezenţei genei pentru rezistenţă la temperaturi scăzute ale apei la Poecilia reticulata Peters, 1859". Finanţator: M.E.C. Perioada: 2006-2009, Membru.
5. "Cercetări cu privire la valorificarea unor plante acvatice şi terestre de către unele specii de Cyprinidae". Finanţator: CNCSIS. Perioada: 2007-2010, Membru.
6. "Identificarea oportunităţilor pentru promovarea şi dezvoltarea agriculturii organice în Regiunea Valonă şi regiunea de Nord-Vest a României, în vederea dezvoltării durabile a spaţiului rural". Tip proiect: Modulul III - Cooperări Bilaterale, Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superipor, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Contractor: Universitatea "Babeş Bolyai" Cluj- Napoca, Perioada: 2007-2010, Membru.

Competences:


- Fish feeding and nutrition;
- Ecology and environment protection;
- Elements of aquatic flora and fauna;
- Aquatic Botany and Zoology;
- Hydrology and Hydrobiology;
- Anatomy and physiology of fish.

Research areas:


- Anatomy;
- Physiology;
- Fish feeding;
- Ecology and environment protection;
- Hydrobiology.

Scientific and professional organizations:


- Member of Romanian Society of Animal Production;
- Member of the Romanian Society of Ichthyology;
- Member of University Foundation for Agricultural Producers Support "Haralamb Vasiliu" Iasi.

Member of the editorial/reviewer for scientific journals


- Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation, 2011 (AACL Bioflux), ISSN 1848-9166;
- Annimla Biology & Animal Husbandry, 2011, (ABAH Bioflux), ISSN 2067-6344.