Invitaţie

Avem onoarea de a vă invita la cel de-al 56-lea simpozion internaţional, "Agricultura României în contextul PAC", organizat în perioada 24-25 octombrie 2013 de către Facultatea de Agricultură, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Simpozionul poate constitui un bun prilej pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole, silvice, alimentare şi tehnologice, al biotehnologiilor şi al altor domenii conexe.

Scopul manifestării este de a prezenta şi promova cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în diversele discipline ale ştiinţelor vieţii şi de a încuraja crearea unor poli europeni ai cercetării de excelenţă.

Cea de-a 56-a ediţie a simpozionului este organizată sub patronajul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.

Am fi onoraţi să vă avem alături şi suntem convinşi că veţi aduce o contribuţie valoroasă la acest eveniment special.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale vor fi abordate probleme de actualitate din domeniul agriculturii, structurate pe patru secţiuni:

  • Cercetări fundamentale
  • Solul, apa şi protecţia mediului
  • Tehnologii agricole
  • Ştiinţe economice şi umaniste
Deschiderea lucrărilor va avea loc joi, 24 octombrie 2013, ora 10:00, în Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific - redactate de preferinţă într-o limbă de circulaţie internaţională - vor fi publicate în volumul Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie (cotata B+ CNCSIS şi recenzată CAB International - Anglia), nr. 56, sub egida editurii "Ion Ionescu de la Brad", ISSN 1454-7414.

Taxa de participare:
Taxa de participare include:
- mapa cu volumul rezumatelor lucrărilor;
- volumul programului simpozionului;
- masa festivă organizată în onoarea invitaţilor.
Sumele în lei se achită la:
   Trezoreria Iaşi - Simpozionul ştiinţific organizat de Facultatea de Agricultură
   cod IBAN: RO93TREZ406504601X000728
   cont: 5046014541840
   cod fiscal: 4541840.
La cerere, participanţii pot solicita, contra cost, revista Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, vol. 56 şi/sau extrasele lucrărilor publicate în cuprinsul acesteia.

Date importante:

Termenul limită pentru trimiterea rezumatului 1 iunie 2013
Comunicarea acceptării rezumatului 15 iunie 2013
Termenul limită pentru expedierea articolului în extenso 1 iulie 2013
Comunicarea acceptării articolului 15 septembrie 2013
Taxa de participare 250 lei, până la 1 iulie 2013
300 lei, după 1 iulie 2013
Taxa de înregistrare pentru persoanele însoţitoare 100 lei

Notă:
- Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii.
- Consiliul ştiinţific al conferinţei îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.

Atenţie!
Nu vor fi luate în considerare lucrările autorilor care nu completează formularul de înscriere şi nici cele trimise după data limită stabilită.

Cazare
Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur.
  e-mail: dedal@dedaltur.com
  web: www.dedaltur.com
Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor. Vă mulţumim!

 

Galerie foto

Puteţi vizualiza aici câteva fotografii de la deschiderea lucrărilor şi de la momentul decernării titlului de Honoris causa.

Ediţii anterioare

Sunt disponibile si paginile web ale ediţiilor anterioare, din ultimii patru ani. Le puteţi accesa aici.

Date de contact

Conf. dr. Costel SAMUIL
Prodecan

Facultatea de Agricultură
Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490

Telefon: 0232 407.490
Fax: 0232 219.175
E-mail: csamuil@uaiasi.ro

Legături utile

- Facultatea de Agricultură
- Revista "Lucrări ştiinţifice". Seria Agronomie
 

©2005-2013 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 22 octombrie 2013