Invitaţie

Avem onoarea de a vă invita la cel de-al 55-lea simpozion internaţional, "100 de ani de învăţământ superior agronomic la Iaşi", organizat în perioada 23 - 25 octombrie 2012 de către Facultatea de Agricultură, din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi. Simpozionul poate constitui un bun prilej pentru schimbul de idei, informaţii şi concepte în domeniul ştiinţelor agricole, silvice, alimentare şi tehnologice, al biotehnologiilor şi al altor domenii conexe.

Scopul manifestării este de a prezenta şi promova cele mai noi rezultate ale cercetării, dezvoltării şi inovaţiei în diversele discipline ale ştiinţelor vieţii şi de a încuraja crearea unor poli europeni ai cercetării de excelenţă.

Cea de-a 55-a ediţie a simpozionului, organizată sub patronajul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior, se înscrie în cadrul manifestărilor desfăşurate de-a lungul acestui an sub egida "Anul Centenarului".

Am fi onoraţi să vă avem alături şi suntem convinşi că veţi aduce o contribuţie valoroasă la acest eveniment special.

În cadrul acestei manifestări ştiinţifice internaţionale vor fi abordate probleme de actualitate din domeniul agriculturii, structurate pe patru secţiuni:

  • Cercetări fundamentale
  • Solul, apa şi protecţia mediului
  • Tehnologii agricole
  • Ştiinţe economice şi umaniste

Deschiderea lucrărilor va avea loc marţi, 23 octombrie 2012, ora 10:00, în Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific - redactate de preferinţă într-o limbă de circulaţie internaţională - vor fi publicate în volumul Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie (cotata B+ CNCSIS şi recenzată CAB International - Anglia), nr. 55, sub egida editurii "Ion Ionescu de la Brad", ISSN 1454-7414.

Taxa de participare:
Taxa de participare - 250 lei înainte de 15 iulie 2012 şi 300 lei după această dată, pentru participanţii din România şi Republica Moldova - include:
- mapa cu volumul rezumatelor lucrărilor;
- volumul programului simpozionului;
- masa festivă organizată în onoarea invitaţilor.
Sumele în lei se achită la:
   Trezoreria Iaşi - Simpozionul ştiinţific organizat de Facultatea de Agricultură
   cod IBAN: RO93TREZ406504601X000728
   cont: 5046014541840
   cod fiscal: 4541840.
La cerere, participanţii pot solicita, contra cost, revista Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, vol. 55 şi/sau extrasele lucrărilor publicate în cuprinsul acesteia.

Date importante:
15 iunie 2012 - data limită pentru trimiterea titlurilor şi a rezumatelor lucrărilor în limbile română şi engleză (250 - 400 cuvinte, cu referire expresă la rezultatul investigaţiilor ştiinţifice);
15 iulie 2012 - data limită pentru trimiterea lucrărilor în extenso şi achitarea taxei de participare. Dupa această dată, taxa de participare se majorează.

Notă:
- Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii.
- Consiliul ştiinţific al conferinţei îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.

Atenţie!
Nu vor fi luate în considerare lucrările autorilor care nu completează formularul de înscriere şi nici cele trimise după data limită stabilită.

Cazare
Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur.
  e-mail: dedal@dedaltur.com
  web: www.dedaltur.com
Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor. Vă mulţumim!

 

Prima pagină

Anunţuri

Program

Comitet ştiinţific

Comitet de organizare

Comitet de program

Secţiuni

Înscriere online

Reguli de tehnoredactare

Ediţii anterioare

Contact

 

©2005-2012 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 10 octombrie 2012