Consiliul Facultăţii de Agricultură din Iaşi Vă invită să participaţi la simpozionul ştiinţific "Agricultura ecologică - priorităţi şi perspective", care se va desfăşura în perioada 22 - 24 octombrie 2008.
În cadrul acestei manifestări ştiinţifice cu participare internaţională vor fi abordate probleme de actualitate din domeniul agriculturii, structurate pe patru secţiuni:

  • Cercetări fundamentale
  • Solul, apa şi protecţia mediului
  • Tehnologii agricole
  • Ştiinţe economice şi umaniste
Deschiderea lucrărilor va avea loc joi, 22 octombrie 2009, ora 10:00, în Aula Magna "Haralamb Vasiliu" a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3.
Lucrările selectate de comitetul ştiinţific - redactate de preferinţă într-o limbă de circulaţie internaţională - vor fi publicate pe CD, respectiv în volumul Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie (cotata B+ CNCSIS şi recenzată CAB International - Anglia), nr. 52, sub egida editurii "Ion Ionescu de la Brad", ISSN 1454-7414.

Taxa de participare:
Taxa de participare - 100 lei înainte de 10 iulie 2009 şi 150 lei după această dată, pentru participanţii din România şi Republica Moldova - include:
- mapa cu volumul rezumatelor lucrărilor;
- CD-ul cu lucrările simpozionului;
- masa festivă organizată în onoarea invitaţilor.
Sumele în lei se achită la:
   Trezoreria Iaşi - Simpozionul ştiinţific organizat de Facultatea de Agricultură
   cod IBAN: RO93TREZ406504601X000728
   cont: 5046014541840
   cod fiscal: 4541840.
La cerere, participanţii pot solicita, contra cost, revista Lucrări ştiinţifice. Seria Agronomie, vol. 52şi/sau extrasele lucrărilor publicate în cuprinsul acesteia.

Date importante:
15 mai 2009 - data limită pentru trimiterea titlurilor şi a rezumatelor lucrărilor în limbile română şi engleză (250 - 400 cuvinte, cu referire expresă la rezultatul investigaţiilor ştiinţifice);
10 iulie 2009 - data limită pentru trimiterea lucrărilor în extenso şi achitarea taxei de participare. Dupa această dată, taxa de participare se majorează cu 20%.

Notă:
- Exigenţele academice impun acceptarea spre publicare numai a lucrărilor prezentate în cadrul secţiunii.
- Consiliul ştiinţific al conferinţei îşi rezervă dreptul de a selecta lucrările trimise.

Atenţie!
Nu vor fi luate în considerare lucrările autorilor care nu completează formularul de înscriere şi nici cele trimise după data limită stabilită.

Cazare
Pentru opţiunile de cazare şi pachet turistic vă rugăm să contactaţi personal agenţia Dedal Tur.
  e-mail: dedal@dedaltur.com
  web: www.dedaltur.com
Înscrierile pentru aceste servicii (cazare şi excursii) cu minim 20 de zile înainte de simpozion ar fi în ajutorul tuturor părţilor pentru o bună organizare a evenimentelor. Vă mulţumim!

©2005-2009 USAMV Iaşi ¦ Ultima actualizare: 27 martie 2009