prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Despre Universitate > Facilităţi USAMV > Editura


Editura "Ion Ionescu de la Brad"

  logo editura  

Coordonate de contact:

Director: Prof. Marian Costică
Consilier editorial: Prof. univ. dr. Vasile Vîntu
Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, 700490, Iaşi
Telefon: 0040 232 218300   fax: 0040 232 260650
E-mail: editura@uaiasi.ro

Competenţe:

Editura asigură tipărirea şi difuzarea de cursuri universitare, manuale, tratate, cărţi ştiinţifice, îndrumatoare, dictionare, broşuri, reviste ştiintifice din aria de competenţe ale Universitătii de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi.

Domenii de editare:

- agricultură;
- horticultură;
- zootehnie;
- medicină veterinară.

Colectivul de referenţi

Nr. crt. Nume Prenume Titlu ştiinţific/didactic
1. Cimpoieş Gheorghe Academician
2. Friedt Wolfgang Prof. univ.
3. Jităreanu Gerard Prof. univ.
4. Cotea Valeriu V. Prof. univ.
5. Vîntu Vasile Prof. univ.
6. Avarvarei Ioan Prof. univ.
7. Chiran Aurel Prof. univ.
8. Cotea Corneliu Prof. univ.
9. Munteanu Neculai Prof. univ.
10. Văcaru-Opriş Ioan Prof. univ.

Relevanţa instituţiei (U.S.A.M.V. Iaşi)

Editura "Ion Ionescu de la Brad" , cu sediul in Iasi, aleea M. Sadoveanu nr. 3, fiinteaza, din anul 1998, in cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara" Iasi, conform aprobarii Ministerului Culturii nr. 4509/25.11.1997, fiind fara personalitate juridica si cu o durata de activitata nelimitata.

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi este o institutie de învăţământ superior de stat, cu caracter deschis, autonomă, cu personalitate juridică, consolidată în cei peste 95 de ani de existenţă ca o entitate europeană existenţă ca o entitate europeană a sistemului de învăţământ românesc, în continuă dezvoltare şi modernizare, care funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei Romaniei, ale legislaţiei din domeniul învăţământului.

Începuturile învăţământului agricol ieşean se regăsesc în prima jumatate a secolului al XIX-lea, când, între anii 1842 si 1848, cel dintâi mare agronom român, Ion Ionescu de la Brad, prezintă la Academia Mihaileană din Iaşi primele cursuri de agricultură. În urma demersurilor insistente ale unui grup de profesori entuziaşti, la 2 mai 1905 Senatul Universitatii din Iaşi votează în unanimitate, iar mai târziu Ministerul Cultelor si Instrucţiunii Publice aprobă, înfiinţarea la Facultatea de Ştiinte a catedrelor de Chimie Agricolă şi Chimie Tehnologică.

Anul de naştere a învăţământului universitar agricol ieşean este considerat a fi 1912, când, prin Legea Învăţământului Superior, publicată în M.O./27 martie, se stabileşte înfiinţarea Secţiei de Ştiinţe Agricole la Facultatea de Ştiinte a Universităţii din Iaşi la care predau profesori eminenţi, precum: Haralamb Vasilui, Agricola Cardas, Ioan Burcea, Autonom Georgescu, Alexandru O, Ion Constantineanu.

În 1933, prin Legea publicată în M.O. nr. 82/9 aprilie, Secţia de Ştiinte Agricole de pe lângă Universitatea din Iaşi se transformă in Facultate de Ştiinte Agricole, cu sediul la Chişinău. În anul 1940, în condiţiile noii conjuncturi politice, prin Decretul-lege 3463/15 octombrie 1940, Facultatea de Ştiinte Agricole de la Chişinău este desfiinţată, personalul didactic şi parte din bunurile materiale se transferă la Iaşi unde, în 1941, conform Legii 922/17 octombrie, se reînfiintează Facultatea de Agronomie.

În anul 1948, prin Decretul din 3 august si Decizia Ministerului Învăţământului 26237/24 octombrie, la Iaşi se înfiinţează Institutul Agronomic, cu Facultatea de Agrotehnică (ulterior Agricultură), la care se adauga, in anul 1951, Facultatea de Horticultură si Facultatea de Zootehnie, iar in anul 1961, Facultatea de Medicină Veterinară. Dupa numeroase, dar vremelnice schimbări de organizare academică şi denumire, cele mai importante petrecute in anul 1990, vechiul Institut Agronomic functionează, în prezent , sub denumirea de Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" Iaşi (USAMV) şi include Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară şi Zootehnie.

USAMV Iasi a cunoscut in ultimii 10 ani o dinamica progresiva, prin dezvoltarea de noi specializari in cadrul facultatilor existente
- Facultatea de Agricultura (cu specializarile: Agricultura, Montanologie, Inginerie economica in agricultura, Tehnologia prelucrarii produselor agricole, Biologie);
- Facultatea de Horticultura (cu specializarile: Horticultura, Peisagistica, Ingineria Mediului);
- Facultatea de Zootehnie (cu specializarile: Zootehnie, Piscicultura si acvacultura, Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism, Controlul si expertiza produselor alimentare);
- Facultatea de Medicina Veterinara (cu specializarea Medicina veterinara).

Componenta predominanta in cadrul USAMV Iasi o reprezinta invatamantul si cercetarea universitara, in domeniile : agricultura, inginerie economica, inginerie alimentara, biologie, horticultura, zootehnie si medicina veterinara.

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Iasi este membru:
- AUF (Agence Universitaire de la Francophonie);
- EUA(European UniversityAssociation);
- membru fondator al IAESTE Romania (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

Sistemul de difuzare se desfasoara in retea proprie.

Cărţi editate

Documente:

din Regulamentul de Organizare


 
 
Copyright © 2021 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 18 iunie 2021

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook